Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.

Česko musí změnit svůj energetický mix víc směrem k obnovitelným zdrojům, logicky se tak nabízí prostor také pro využití vody. Ta se aktuálně podílí na výrobě energie méně než jedním procentem, a to nabízí doslova obří prostor k růstu.

Nepatříte-li mezi šťastlivce mající na zahradě privátní pětadvacítku, budete během horkých letních dnů hledat osvěžení v podobě několika plaveckých temp někde ve vodě. Oč méně je tu aquaparků se zábavnými tobogány, o to více je tu příležitostí k přírodnímu koupaní.

Jakkoli vám to může nahánět husí kůži, tak vězte, že boj s hlodavci je v podstatě samozřejmostí pro každého vodohospodáře. Možná jde jen o to, jak tuhý boj s potkany a krysami ve stokách svádí.

Věděli jste, že když budete napouštět svůj bazén v noci, dost možná tak uvedete náš pohotovostní tým do akce? 24 hodin denně sledujeme vývoj spotřeby vody až na úroveň jednotlivých spotřebišť, voda tekoucí do bazénu, i v množství decilitrů za vteřinu, nás může aktivizovat k výjezdu za domnělou havárií.

Taky jsme na to koukali překvapeně, ale je to tak, vědci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) vyvinuli metodu, která je schopna identifikovat nákazu koronavirem o dost dříve, než to prozradí klinické testy. Povedlo se jim to díky analýze přítomnosti viru v odpadních vodách.