Písečná chce více domácností s čistírnou odpadních vod

10.03.2023

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

Základní infrastruktura, řekne se. No jo, ale co s nemovitostmi někde na samotě nebo příliš daleko od kanalizace? Technologické řešení existuje - domovní čistírna odpadních vod. Ale ta něco stojí, a ne každý vlastník nemovitosti si ji může dovolit.

Písečná i pro letošek vypisuje dotační program na pořízení domácí čistírny. Majitelům rodinných a bytových domů bez faktické šance na připojení se ke kanalizaci nabízí až 70% dotaci. Maximálně tedy 70 tisíc korun na bytovou jednotku, ale i tak, to na ulici nenajdete. Zastupitelstvo pro rok 2023 schválilo celkovou podporu 400 tisíc korun, kterou je Písečná připravena přispět k čistší obci.

Ze statistik dovolte ještě jedno číslo: 3,8 % domácností Jesenicka využívá domácí čističku odpadních vod, tedy nejde o nic neznámého.

Text (zdroj): Jesenickavoda.cz
Foto (zdroj): Unsplash

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...