Voda z Jeseníků slouží k výrobě čisté elektřiny

11.02.2022

Česko musí změnit svůj energetický mix víc směrem k obnovitelným zdrojům, logicky se tak nabízí prostor také pro využití vody. Ta se aktuálně podílí na výrobě energie méně než jedním procentem, a to nabízí doslova obří prostor k růstu.

Například Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) provozují ve svých areálech na úpravu vod celkem sedm malých vodních elektráren, kam proudí také voda z Jeseníků a i ona pomohla v loňském roce vodohospodářům vyrobit skoro 5 GWh elektřiny. Nutno dodat, že velmi čisté energie.

Stejně jak je důležité zabývat se zadržováním vody v přírodě, je vhodné přemýšlet o vodě jako o zdroji energie.

Námět a foto (zdroj): Vodárenství.cz

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...