Voda z Jeseníků slouží k výrobě čisté elektřiny

11.02.2022

Česko musí změnit svůj energetický mix víc směrem k obnovitelným zdrojům, logicky se tak nabízí prostor také pro využití vody. Ta se aktuálně podílí na výrobě energie méně než jedním procentem, a to nabízí doslova obří prostor k růstu.

Například Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) provozují ve svých areálech na úpravu vod celkem sedm malých vodních elektráren, kam proudí také voda z Jeseníků a i ona pomohla v loňském roce vodohospodářům vyrobit skoro 5 GWh elektřiny. Nutno dodat, že velmi čisté energie.

Stejně jak je důležité zabývat se zadržováním vody v přírodě, je vhodné přemýšlet o vodě jako o zdroji energie.

Námět a foto (zdroj): Vodárenství.cz

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.