Zlaté Hory podpoří malé čističky odpadních vod

07.03.2022

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale mechanicko-biologické zpracování odpadních vod je levnější a pohodlnější.

Zastupitelstvo města Zlaté Hory k tomuhle společenskému apelu na zodpovědné chování přidává ještě jednu věc - dotaci na vybudování takové čističky. I v tomhle městě jsou nemovitosti stojící mimo veřejnou kanalizaci, případná dotace má vzbudit zájem občanů Zlatohorska o nákup čističek. Z rozpočtu je alokováno celkem 500 tisíc korun, přičemž podpora pro každého jednoho zájemce může být až 70 % z investice (maximálně 70 tisíc). Podle našich informací se dá taková čistička zprovoznit za cca 50-100 tisíc, městský příspěvek tedy je velmi slušnou pobídkou.

Žádosti mohou podávat lidé s trvalým pobytem ve Zlatých Horách, Ondřejovicích, Horním Údolí, Dolním Údolí či na Rejvíze od 1.4.2022, a to až do vyčerpání onoho půl milionu.

Foto (zdroj): Unsplash

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.