Zlaté Hory podpoří malé čističky odpadních vod

07.03.2022

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale mechanicko-biologické zpracování odpadních vod je levnější a pohodlnější.

Zastupitelstvo města Zlaté Hory k tomuhle společenskému apelu na zodpovědné chování přidává ještě jednu věc - dotaci na vybudování takové čističky. I v tomhle městě jsou nemovitosti stojící mimo veřejnou kanalizaci, případná dotace má vzbudit zájem občanů Zlatohorska o nákup čističek. Z rozpočtu je alokováno celkem 500 tisíc korun, přičemž podpora pro každého jednoho zájemce může být až 70 % z investice (maximálně 70 tisíc). Podle našich informací se dá taková čistička zprovoznit za cca 50-100 tisíc, městský příspěvek tedy je velmi slušnou pobídkou.

Žádosti mohou podávat lidé s trvalým pobytem ve Zlatých Horách, Ondřejovicích, Horním Údolí, Dolním Údolí či na Rejvíze od 1.4.2022, a to až do vyčerpání onoho půl milionu.

Foto (zdroj): Unsplash

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...