Nové budovy na Jesenicku by měly více zapojovat recyklovanou vodu

12.10.2021

Tím víc, jak se na Jesenicku mluví o potřebě stavět bytové domy, je na místě motivovat investory k tomu, aby do svých developerských projektů zapojovali šetření pitnou vodou.

Díky nové normě platné od 1. září 2021 mohou stavebníci použít tu tzv. šedou a srážkovou vodu bez problému kromě splachování toalet také k praní v automatické pračce. Technologicky je to vyřešené, voda se prožene přes biologicko-membránovou filtraci a vrátí se do koupelny. Stavby, kde to začínají aplikovat, pak uživatelům nabízí u pračky dva kohouty - na pitnou a recyklovanou vodu.

Samozřejmě to bude souviset s poptávkou samotných kupujících, myslíme ale, že třeba v městských a obecních projektech by se tohle mohlo stát samozřejmostí, ačkoli vnímáme, že u výstavby co nejlevnějších startovacích bytů je velký tlak na cenu. Ovšem až jednou bude využívání šedé vody povinné, vyjde taková dodatečná přestavba asi dráž, než když se zakomponuje rovnou do novostavby.

Tím řešení k přírodě šetrných staveb nekončí, ty nové mohou dostat zelené střechy, podzemní zásobníky na dešťovku a parkovací místa rozhodně nemusí být vybetonovaná, lze to řešit zatravňovacími pásy, aby dešťová voda zasakovala do půdy.

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...