Umělé zasněžování v Jeseníkách

28.10.2022

Blíží se zimní sezóna a s ní spojené spuštění lanovek v lyžařských areálech. Tedy doufáme, protože aktuální energetická krize dělá vrásky nejednomu majiteli areálu. Možná tedy s dražšími permanentkami, ale zřejmě opět za přispění umělého zasněžování, které má schopnost výrazně vylepšit ekonomickou stránku tohoto podnikání.

Velebíme vynález sněžného děla, protože to je při dnešních na sněhovou nadílku skoupých zim často jediná ochrana ski areálů před krachem. A my v Jeseníkách tyhle areály potřebujeme i v létě, aby se staraly o turisty. Musíme jim tedy dopřát výdělek v zimě, z čehož pak často dotují slabší mimosezónu, případně léto.

Dovolte nám ale připomenout některá negativa, jež může používání technického sněhu horám přivodit. Nezapomínejme, že vodní děla jsou zpravidla napojena na malé vodní nádrže, do kterých natéká voda z horských bystřin. Jejich vydatnost je v zimním období slabší. Pokud by provozovatelé sjezdovek odčerpávali z potoků až příliš velké množství vody, mohlo by to ohrozit rostliny a živočichy zazimované právě v těchto tocích.

Druhá věc, se kterou mívají problém hlavně ekologové je, že umělý sníh, jak leží na sjezdovce/louce déle než na okolních svazích, narušuje biodiverzitu, tedy rozmanitost druhů rostlin. Podle ochránců přírody tedy hrozí, že ze sjezdovek pro letní měsíce zmizí některé druhy květin.

Otázkou také je, jestli těžké rolby jezdící po sjezdovkách neutlačují půdu natolik, že zhoršují její schopnost absorbovat do sebe vodu. Ať už tu z tajícího sněhu či z letního deště.

Fandíme sjezdovému lyžování, rozumíme technologickému pokroku a děkujeme místním provozovatelům, že v Jeseníkách běží umělé zasněžování zcela podle pravidel, takže se nás výše popsaná rizika tolik netýkají.

Námět (zdroj): Vodní strážci
Foto (zdroj): Unsplash

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.