Silezika zadržuje vodu na Jesenicku, vybudovala už na 200 tůní

09.05.2023

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole.

Ta situace se dá skoro každé léto zažít. Někdy jednou, někdy třikrát, někdy pětkrát... Problém je, že těchto situací přibývá a přibývat bude. Meteorologové to nazývají extrémy, na které je potřeba se připravit.

Jesenicko má svoji Sileziku, spolek do tématu počasí a vody velmi aktivně vstupující a snažící se na málem kousku Česka dopad klimatické změny aspoň trochu zmírnit. Náš region se tedy připravuje. Za dobu své existence (r. 2009) už tady Silezika vybudovala na 200 drobných vodních ploch. Ostatně shrnuje to i nové video z produkce Jana Štindla, který nad vybudovanými vodními dílky lítal dronem, seč mu síly stačily.

Chce to prokázat osvícení, abychom zkušenosti Sileziky využili. Jejich práce je vidět například na tůních u Farského lesa před Vidnavou, kde je zachytávána a částečně zadržována přívalová voda z plochy 60 hektarů.

Budovat vodní plochy na zemědělsky využívaných loukách a pastvinách se daří i v okolí Staré Červené Vody. Zde se k vodní soustavě přidalo 11 nových remízků a vysazená byla asi stovka ovocných stromků starých odrůd.

Zajímavě vypadá i kaskáda větších tůní nad rybníkem společnosti Agro ARW, kam by se Silezika ještě ráda vrátila.

Nejlíp uděláte, když si přehrajete video. Po jeho shlédnutí budete mít lepší představu o prospěšnosti adaptačních opatření, jež mají schopnost zachycovat srážky a prospívat stavu podzemních vod na Jesenicku.

Foto (zdroj): Silezika

Žulová se dokončením velkého vodního díla postarala o jednu z největších environmentálních investic regionu v posledních letech. Za 30 milionů korun v katastru obce Tomíkovice vzniklo lokální biocentrum, jež bude plnit několik důležitých funkcí. Významně zpomalí odtok vody z krajiny na Žulovsku. Ochrání Bukovou a Bernartice před přívalovými dešti....

Letošní Dny pramenů slibují od 13. do 19. května opět zajímavý program. Správci pramenů, město Jeseník i Priessnitzovy léčebné lázně připravili mnoho příležitostí, jak se o fenoménu pramenů v okolí Jeseníku dovědět více.