Pár zajímavých čísel o vodě - otestujte svoje znalosti

20.01.2023

Téma vody nás fascinuje a nejraději bychom s vámi o ní mluvili neustále. Někdy ovšem slova nejsou třeba. To když dáte dohromady čísla, která tu ohromnost vody vysvětlí přímočařeji. A tak jsme si vypůjčili data Českého statistického úřadu, který toho o vodě v Česku ví obrovsky moc.

Nezkoušíme vás, ale víte, jaká je u nás délka vodních toků? Přes 94 tisíc kilometrů! Nevadí, že nevíte, zkuste další otázku. Jak velká je rozloha vodní plochy ČR? ... (čekáme) ... 167 tisíc hektarů. Buďte v pohodě, taky jsme to netrefili, každopádně čísla jsou to ohromná. A tohle byla teprve rozcvička ;-)

Pojďme zabrousit více do vodárenství, abychom vám mohli prozradit, že Česká republika má nejméně 2 795 čistíren odpadních vod (údaj z r. 2020) a délka vodovodní sítě ve stejném roce činila přes 79 tisíc kilometrů. I díky tomu je téměř 95 % obyvatel zásobováno vodou z vodovodů. Každý z nich jí denně spotřebuje kolem 90 litrů (průměr).

Lehce úsměvná je hodnota udávající podíl české populace bez vlastní splachovací toalety. Tušíte? Činí 0,3 % a je to o dost míň, než je průměr EU (1,9 %).

Ačkoli jsou všechny důležité ukazatele pozitivní - klesá spotřeba vody, roste počet čistíren, zvyšuje se osvěta ohledně zadržování vody v krajině apod., neměli bychom v tomhle zlepšování nikdy polevit.

Foto (zdroj): Unsplash

V sobotu 23. března se VaK Jesenicka připojil k oslavám Světového dne vody, když veřejnosti otevřel svoji Čistírnu odpadních vod v České Vsi. Technika, technologie a naši lidé nakonec přilákali více než sedm desítek lidí. Ti se přišli dovědět, co se děje s vodou, která do areálu čistírny přiteče kanalizací.