Obyvatelé Jesenicka jsou vzornými šetřílky s vodou

02.05.2024

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Jesenicko, nebo minimálně část odebírající vodu od společnosti VaK Jesenicka, je na tom o několik litrů lépe. Víme to po zveřejnění loňských výsledků jesenických vodohospodářů. Z nich vyplývá, že voda putující do skoro čtyřech tisíc (3 902 ks) přípojek byla spotřebiteli využita v rozsahu 77 litrů pitné vody na hlavu. O 13 litrů méně, než je republikový průměr a dokonce o 26 litrů méně, než dosahuje na obyvatele Praha.

A na téma jesenické vody můžeme posloužit i jedním zajímavým číslem, které je pro vodohospodáře extrémně důležité. Každý správce vodovodů a kanalizací si hlídá, jaké procento vody se mu ztrácí ve vodovodním řadu. V Česku se mezi výrobou a kohoutky zákazníků ztratilo 14,7 procent vody (rok 2022), kdežto VaK Jesenicka se udržel u jedné desetiny (10,3 % v r. 2023) a ve společnosti pracují na dalším snižování.

Ostatně i z úst vedení VaK Jesenicka opakovaně zaznívá, že Jesenicko není vůči suchu imunní, a tak by byl další pokles spotřeby vody ideální reakcí na klimatickou změnu.

Na závěr máme tip pro zákazníky VAKu chystající napouštění rodinného bazénu. Když si objednáte vodu přímo u VaK Jesenicka, ti vám ji přivezou, bazén napustí a na rozdíl od použití vašeho domácího vodovodu, vám nenaúčtují stočné.

Foto (zdroj): Unsplash

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.