Připojování Keprnického potoka v České televizi

24.06.2024

Redaktor Martin Laštůvka s kamerou ČT zmapoval právě probíhající stavební práce na připojování nového vodního zdroje – Keprnického potoka ke zmodernizované Úpravně vody Adolfovice.

Jde o náročný investiční projekt, kterým si Vak Jesenicka zajistí stabilnější přísun surové vody, z níž pak v Adolfovicích vyrábí pitnou vodu pro asi 15 tisíc odběratelů v regionu.

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.