Proč by majitelé studní neměli zanedbávat kontrolu kvality vody

21.06.2024

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Doporučení Vak Jesenicka majitelům studní je nechat si udělat jednou za rok rozbor základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody.

Například Pražské vodovody a kanalizace v loňském roce provedly 267 rozborů vzorků vody ze soukromých studní a zhruba 93 % analyzovaných vzorků neodpovídalo alespoň v jednom parametru vyhlášce stanovující hygienické požadavky na pitnou vodu. Nejčastěji byly nevyhovující mikrobiologické ukazatele, jako jsou bakterie, které mohou způsobit závažné zdravotní problémy. Překročení limitů dusičnanů, zákalu a železa bylo rovněž běžné.

Pro Jesenicko nejblíže je laboratoř v Šumperku a Vak Jesenicka umí odběr vzorků zprostředkovat. V případě zájmu se jim můžete ozvat na e-mail info@vakjes.cz. Možná nejlíp uděláte, když si pročtete příručku ke studnám od Státního zdravotního ústavu.

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.