Jsou léčiva ve vodě opravdovým rizikem?

17.06.2021

Asi už každý z vás slyšel o tom, že se ve vodě nachází zbytky léčiv, které pak mohou představovat určité riziko. Trochu jsme zapátrali ve vědeckých kruzích a objevili jsme odborný text vědců Univerzity Karlovy.

Ti teoreticky připustili, že se část zbytků léčiv může dostat do odpadních vod, a pak přes čistírnu zpět do oběhu. To hlavně v situaci, kdy je takto "kontaminovaná" voda odebírána jako voda surová níže po proudu vodního zdroje (typicky velké řeky). Ovšem výzkumníci ihned doplnili, že skutečných nálezů je relativně málo a jdou spíše na vrub zlepšujících se analytických schopností vodohospodářů (naměří i nižší koncentrace).

Pokud pozornost vztáhneme na naše Jesenicko, kde je ochrana vodních zdrojů na vysoké úrovni, a kde je využívána pitná voda v povrchových a podzemních vod nezatížených vodou odpadní, nemusí se tady nikdo zvýšeného rizika tohoto typu obávat.

Klíčové instituce (Státní zdravotní ústav) se screeningu vody na přítomnost zbytků humánních léčiv zabývají, pokud je něco naměřeno, pak opravdu jen výjimečně a ve stopových koncentracích. Téma je tedy přiživováno hlavně médií, odborníci situaci uklidňují.

Foto (zdroj): Unsplash

S denní průměrnou spotřebou 82,7 litrů vody na osobu patříme v rámci České republiky určitě k nejzodpovědnějším zákazníkům vodohospodářských společností, jenže boj za efektivnější nakládání s vodou nikdy neskončí a ve VAK Jesenicka s tím počítáme.