Jsou léčiva ve vodě opravdovým rizikem?

17.06.2021

Asi už každý z vás slyšel o tom, že se ve vodě nachází zbytky léčiv, které pak mohou představovat určité riziko. Trochu jsme zapátrali ve vědeckých kruzích a objevili jsme odborný text vědců Univerzity Karlovy.

Ti teoreticky připustili, že se část zbytků léčiv může dostat do odpadních vod, a pak přes čistírnu zpět do oběhu. To hlavně v situaci, kdy je takto "kontaminovaná" voda odebírána jako voda surová níže po proudu vodního zdroje (typicky velké řeky). Ovšem výzkumníci ihned doplnili, že skutečných nálezů je relativně málo a jdou spíše na vrub zlepšujících se analytických schopností vodohospodářů (naměří i nižší koncentrace).

Pokud pozornost vztáhneme na naše Jesenicko, kde je ochrana vodních zdrojů na vysoké úrovni, a kde je využívána pitná voda v povrchových a podzemních vod nezatížených vodou odpadní, nemusí se tady nikdo zvýšeného rizika tohoto typu obávat.

Klíčové instituce (Státní zdravotní ústav) se screeningu vody na přítomnost zbytků humánních léčiv zabývají, pokud je něco naměřeno, pak opravdu jen výjimečně a ve stopových koncentracích. Téma je tedy přiživováno hlavně médií, odborníci situaci uklidňují.

Foto (zdroj): Unsplash

Doplňování tekutin do těla je pro jeho správné fungování dost zásadní věc. Třeba i proto, že dospělé lidské tělo obsahuje až 70 % vody ;-) Pochopitelně bude záležet na vašem aktuálním zatížení, nicméně odborníci doporučují denní příjem tekutin na zhruba dvou až třech litrech vody, přičemž se počítá voda vypitá i voda přijatá v jídle.

I redakce České televize si všimla, že se blíží do finále rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody v Adolfovicích. Redaktor Martin Laštůvka navštívil našeho technického ředitele Roberta Černého přímo na úpravně, kde pro diváky natočil záběry nových technologií, díky kterým budou zákazníci VAK Jesenicka dostávat stabilně kvalitní vodu.