Jsou léčiva ve vodě opravdovým rizikem?

17.06.2021

Asi už každý z vás slyšel o tom, že se ve vodě nachází zbytky léčiv, které pak mohou představovat určité riziko. Trochu jsme zapátrali ve vědeckých kruzích a objevili jsme odborný text vědců Univerzity Karlovy.

Ti teoreticky připustili, že se část zbytků léčiv může dostat do odpadních vod, a pak přes čistírnu zpět do oběhu. To hlavně v situaci, kdy je takto "kontaminovaná" voda odebírána jako voda surová níže po proudu vodního zdroje (typicky velké řeky). Ovšem výzkumníci ihned doplnili, že skutečných nálezů je relativně málo a jdou spíše na vrub zlepšujících se analytických schopností vodohospodářů (naměří i nižší koncentrace).

Pokud pozornost vztáhneme na naše Jesenicko, kde je ochrana vodních zdrojů na vysoké úrovni, a kde je využívána pitná voda v povrchových a podzemních vod nezatížených vodou odpadní, nemusí se tady nikdo zvýšeného rizika tohoto typu obávat.

Klíčové instituce (Státní zdravotní ústav) se screeningu vody na přítomnost zbytků humánních léčiv zabývají, pokud je něco naměřeno, pak opravdu jen výjimečně a ve stopových koncentracích. Téma je tedy přiživováno hlavně médií, odborníci situaci uklidňují.

Foto (zdroj): Unsplash

Mnoho informací se lze dnes dočíst o 86 milionové investici, kterou udělala společnost VAK Jesenicka do Úpravny vody v Adolfovicích. Sebedetailnější popisování modernizace linky na úpravu surové vody do kapsy hodíte ve chvíli, kdy otevřete dveře tohoto technického díla a necháte veřejnost nahlédnout do "tajů" výroby pitné vody.

Za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců akcionářů a médií včera proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že Vak Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje - Keprnického potoka.