VaK Jesenicka letos vydá za investice, obnovu infrastruktury a opravy přes 103 milionů

08.03.2024

Když si člověk uvědomí, že společnost VaK Jesenicka se vedle úpravny vody v Adolfovicích a čistírny odpadních vod v České Vsi stará o nějakých 330 kilometrů potrubí, snadno pochopí, že to něco musí stát. Každý rok miliony. Vedení firmy na to vždycky chystá plán, pro letošek toho je za více než 103 milionů korun.

Doslova strategickým projektem pro 15 tisíc odběratelů pitné vody je napojení Keprnického potoka coby nového zdroje surové vody pro adolfovickou úpravnu vody. Vydatnost pramenů totiž není věc automatická, další zdroj je pro VAK existenční potřebou. Tahle pojistka vyjde na 127 milionů, naštěstí plných 70 % pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Letos stěžejní akcí v oblasti obnovy vodohospodářské infrastruktury je pro VAK technicky náročná modernizace kanalizace na Lipovské ulici v Jeseníku. Obnova páteřní kanalizace se 72 přípojkami si vyžádá okolo 18 milionů korun. Seznam investic je poměrně dlouhý a VAK je pochopitelně připraven reagovat na opravy i nenadálé havárie.

O nezastupitelné roli jesenických vodohospodářů se můžete přijít přesvědčit v sobotu 23. března, kdy na čistírně odpadních vod v České Vsi pořádají den otevřených dveří.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.

Na pohled možná roztomilé zvířátko s hnědošedou srstí, ve skutečnosti hlavně potenciální přenašeč infekčních chorob, který si oblíbil život v kanálech a stokách, kde mu lidé svým nezodpovědným chováním vytvářejí ideální podmínky k vegetování. A pořádně rychlému rozmnožování.