Čistírna odpadních vod v České Vsi se 23. března otevře veřejnosti

12.03.2024

Společnost VaK Jesenicka se tradičně připojuje k oslavám Světového dne vody, kterým si vždy 22. března připomínáme nenahraditelnost této životodárné suroviny. Vlastně si tím připomínáme i naše poslání na Jesenicku – výrobu pitné vody a zpracování odpadní vody.

Naše práce nás baví a baví nás o ní dávat vědět veřejnosti. Vnímáme její rostoucí zájem o téma vody, a tak se snažíme přispívat k všeobecné osvětě. Letošní Světový den vody oslavíme Dnem otevřených dveří v naší Čistírně odpadních vod v České Vsi.

Na sobotu 23. března pro vás připravujeme prohlídku areálu, detekční techniky a vozového parku dle následujícího harmonogramu:

09:00 – Zahájení DOD
09:30 – První komentovaná prohlídka ČOV
10:30 – Druhá komentovaná prohlídka ČOV
12:00 – Ukončení DOD

Jste srdečně zváni.

ČOV se nachází na Polské ulici v České Vsi, ve směru od Jeseníku je to odbočka vpravo před autobusovou zastávkou Česká Ves – konečná. Registrace předem není potřeba.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.

Na pohled možná roztomilé zvířátko s hnědošedou srstí, ve skutečnosti hlavně potenciální přenašeč infekčních chorob, který si oblíbil život v kanálech a stokách, kde mu lidé svým nezodpovědným chováním vytvářejí ideální podmínky k vegetování. A pořádně rychlému rozmnožování.