Co drží potkany v kanalizaci

16.04.2024

Na pohled možná roztomilé zvířátko s hnědošedou srstí, ve skutečnosti hlavně potenciální přenašeč infekčních chorob, který si oblíbil život v kanálech a stokách, kde mu lidé svým nezodpovědným chováním vytvářejí ideální podmínky k vegetování. A pořádně rychlému rozmnožování.

Potkaní pár má během roku klidně až 4x mláďata, kdy samička porodí okolo 7-8 potomků, ale může jich být i 15. Pokud běžný potkan žije něco mezi dvěma až čtyřmi lety, snadno si dovedete představit geometrickou řadu, jakou je schopna potkaní populace růst.

Pro správce kanalizačních sítí je to pak nekončící boj. Ten boj jim ztěžují lidé pletoucí si vodovodní odpad s biopopelnicí, případně nádobou na směsný odpad. Zbytky jídel, které přes drtičky v kuchyňských dřezech nebo přes záchodové odpady posílají pryč ze svého bytu, o pár desítek metrů dál mohou skvěle posloužit právě potkanům. Ti jsou mistři ve shromažďování zbytků ve svých norách.

Jediný způsob, jak regulovat potkaní populaci v kanalizační síti, je její každoročně opakovaná deratiazce. Při ní se v kanalizaci rozmísťují jedovaté nástrahy. A právě příští týden (od 22.4.) startuje v kanalizaci spravované společností VaK Jesenicka jarní deratizace.

Foto (zdroj): Unsplash
Námět (zdroj): Vodnistrazci.cz

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.