Jak pro VAK Jesenicka dopadl rok 2022

15.03.2023

Každoročně s velkým očekáváním zpracováváme výsledky předešlého roku z hlediska spotřeby a ztráty vody a vždy doufáme, že si v republikovém srovnání povedeme dobře. Těší nás, že se nám již čtvrtým rokem podařilo ztráty vody udržet pod hranicí 10 %.

Do 190 kilometrů dlouhé vodovodní sítě jsme ve Vak Jesenicka v roce 2022 vyrobili celkem 1 038 350 m3 surové vody. Díky dlouhodobě dobře odváděné práci našich zaměstnanců jsme byli i minulý rok schopni velmi pružně reagovat na havarijní stavy a zároveň se nám dařilo realizovat plánované opravy i modernizovat vodohospodářskou síť. To vše přispělo k tomu, že celkové ztráty vody zůstaly na bezpečné hodnotě 9,5 %. "Již čtvrtý rok se nám daří udržet ztráty vody pod hodnotou 10 %, to je velmi dobrý výsledek. Mimochodem republikový průměr v roce 2021 činil 14,9 %.", okomentoval výsledky technický ředitel společnosti Robert Černý.

S bilancí vody souvisí jeden často skloňovaný parametr - spotřeba vody na osobu a den. Hodnota naměřená naší společností činí 77,1 litrů a svědčí o zodpovědném chování domácností odebírajících naši vodu. V České republice činila průměrná spotřeba přes 93 litrů (údaj za rok 2021).

Ve Vak Jesenicka děláme maximum pro to, aby i příští výsledky potvrdily náš profesionální přístup k nejvzácnější surovině, máme k tomu strategii a plány. "Jedním z nich je vybudování vodárenského dispečinku, který nám umožní efektivnější řízení výroby a distribuce vody a nabídne nám detailnější a nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury. A třeba i vylepší rychlost záchytu úniků vody.", nastínil Robert Černý.

V rámci oslav Světového dne vody 2023 připravujeme na sobotu 25. března den otevřených dveří pro veřejnost, která si může přijít prohlédnout úpravnu vody v Adolfovicích i čistírnu odpadních vod v České Vsi.

V sobotu 23. března se VaK Jesenicka připojil k oslavám Světového dne vody, když veřejnosti otevřel svoji Čistírnu odpadních vod v České Vsi. Technika, technologie a naši lidé nakonec přilákali více než sedm desítek lidí. Ti se přišli dovědět, co se děje s vodou, která do areálu čistírny přiteče kanalizací.