Jak pro VAK Jesenicka dopadl rok 2022

15.03.2023

Každoročně s velkým očekáváním zpracováváme výsledky předešlého roku z hlediska spotřeby a ztráty vody a vždy doufáme, že si v republikovém srovnání povedeme dobře. Těší nás, že se nám již čtvrtým rokem podařilo ztráty vody udržet pod hranicí 10 %.

Do 190 kilometrů dlouhé vodovodní sítě jsme ve Vak Jesenicka v roce 2022 vyrobili celkem 1 038 350 m3 surové vody. Díky dlouhodobě dobře odváděné práci našich zaměstnanců jsme byli i minulý rok schopni velmi pružně reagovat na havarijní stavy a zároveň se nám dařilo realizovat plánované opravy i modernizovat vodohospodářskou síť. To vše přispělo k tomu, že celkové ztráty vody zůstaly na bezpečné hodnotě 9,5 %. "Již čtvrtý rok se nám daří udržet ztráty vody pod hodnotou 10 %, to je velmi dobrý výsledek. Mimochodem republikový průměr v roce 2021 činil 14,9 %.", okomentoval výsledky technický ředitel společnosti Robert Černý.

S bilancí vody souvisí jeden často skloňovaný parametr - spotřeba vody na osobu a den. Hodnota naměřená naší společností činí 77,1 litrů a svědčí o zodpovědném chování domácností odebírajících naši vodu. V České republice činila průměrná spotřeba přes 93 litrů (údaj za rok 2021).

Ve Vak Jesenicka děláme maximum pro to, aby i příští výsledky potvrdily náš profesionální přístup k nejvzácnější surovině, máme k tomu strategii a plány. "Jedním z nich je vybudování vodárenského dispečinku, který nám umožní efektivnější řízení výroby a distribuce vody a nabídne nám detailnější a nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury. A třeba i vylepší rychlost záchytu úniků vody.", nastínil Robert Černý.

V rámci oslav Světového dne vody 2023 připravujeme na sobotu 25. března den otevřených dveří pro veřejnost, která si může přijít prohlédnout úpravnu vody v Adolfovicích i čistírnu odpadních vod v České Vsi.

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.