Hezký eko počin ve Staré Červené Vodě

06.08.2021

Dejte jim 3 hektary Země a oni vám ji zhodnotí. Ale ne výstavbou, dají těm tisícům metrů čtverečných účel, který zvýší hodnotu mnohem větší ploše.

Přeháníme? Možná malinko, ale stojíme si za tím, že Spolek Silezika už nějakou dobu pomáhá zvyšovat hodnotu kousku Země zvaného okres Jeseník. Stojí za většinou akcí týkajících se zadržování vody v jesenické přírodě.

Aktuální projekt vybudování 11 drobných remízů v obci Stará Červená Voda je mimořádný v tom, že na něm spolupracují rovnou tři subjekty. Kromě Sileziky je to obec Stará Červená Voda a soukromá společnost Agro A.R.W., která v katastru obce hospodaří.

Obsahem akce jsou remízky o různých velikostech (celkem 3 km čtverečných), na nichž již bylo vysázeno 330 divoce rostoucích ovocných stromů a na 700 keřů. Je to reakce na neutuchající potřebu zmírňovat negativní efekty zemědělství, kdy je zemědělská půda cíleně rozdělována na menší celky. Ty jsou tvořeny právě těmito novými biotopy, jež následně poskytují útočiště živočichům, zlepšují podmínky vsakování dešťových srážek do země a vůbec zvyšují kvalitu území. Pro příznivce Czexitu důležitá informace, 80 % investičních nákladů kryje Evropský fond pro regionální rozvoj ;-)

A ještě jedna synergie, celý projekt navazuje na již revitalizované území nad rybníkem společnosti Agro A.R.W., takže úspěch na druhou.

Děkujeme všem třem, že na tom děláte.

Text (zdroj): positivJE
Foto (zdroj): Spolek Silezika

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...