Hezký eko počin ve Staré Červené Vodě

06.08.2021

Dejte jim 3 hektary Země a oni vám ji zhodnotí. Ale ne výstavbou, dají těm tisícům metrů čtverečných účel, který zvýší hodnotu mnohem větší ploše.

Přeháníme? Možná malinko, ale stojíme si za tím, že Spolek Silezika už nějakou dobu pomáhá zvyšovat hodnotu kousku Země zvaného okres Jeseník. Stojí za většinou akcí týkajících se zadržování vody v jesenické přírodě.

Aktuální projekt vybudování 11 drobných remízů v obci Stará Červená Voda je mimořádný v tom, že na něm spolupracují rovnou tři subjekty. Kromě Sileziky je to obec Stará Červená Voda a soukromá společnost Agro A.R.W., která v katastru obce hospodaří.

Obsahem akce jsou remízky o různých velikostech (celkem 3 km čtverečných), na nichž již bylo vysázeno 330 divoce rostoucích ovocných stromů a na 700 keřů. Je to reakce na neutuchající potřebu zmírňovat negativní efekty zemědělství, kdy je zemědělská půda cíleně rozdělována na menší celky. Ty jsou tvořeny právě těmito novými biotopy, jež následně poskytují útočiště živočichům, zlepšují podmínky vsakování dešťových srážek do země a vůbec zvyšují kvalitu území. Pro příznivce Czexitu důležitá informace, 80 % investičních nákladů kryje Evropský fond pro regionální rozvoj ;-)

A ještě jedna synergie, celý projekt navazuje na již revitalizované území nad rybníkem společnosti Agro A.R.W., takže úspěch na druhou.

Děkujeme všem třem, že na tom děláte.

Text (zdroj): positivJE
Foto (zdroj): Spolek Silezika

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.