Hezký eko počin ve Staré Červené Vodě

06.08.2021

Dejte jim 3 hektary Země a oni vám ji zhodnotí. Ale ne výstavbou, dají těm tisícům metrů čtverečných účel, který zvýší hodnotu mnohem větší ploše.

Přeháníme? Možná malinko, ale stojíme si za tím, že Spolek Silezika už nějakou dobu pomáhá zvyšovat hodnotu kousku Země zvaného okres Jeseník. Stojí za většinou akcí týkajících se zadržování vody v jesenické přírodě.

Aktuální projekt vybudování 11 drobných remízů v obci Stará Červená Voda je mimořádný v tom, že na něm spolupracují rovnou tři subjekty. Kromě Sileziky je to obec Stará Červená Voda a soukromá společnost Agro A.R.W., která v katastru obce hospodaří.

Obsahem akce jsou remízky o různých velikostech (celkem 3 km čtverečných), na nichž již bylo vysázeno 330 divoce rostoucích ovocných stromů a na 700 keřů. Je to reakce na neutuchající potřebu zmírňovat negativní efekty zemědělství, kdy je zemědělská půda cíleně rozdělována na menší celky. Ty jsou tvořeny právě těmito novými biotopy, jež následně poskytují útočiště živočichům, zlepšují podmínky vsakování dešťových srážek do země a vůbec zvyšují kvalitu území. Pro příznivce Czexitu důležitá informace, 80 % investičních nákladů kryje Evropský fond pro regionální rozvoj ;-)

A ještě jedna synergie, celý projekt navazuje na již revitalizované území nad rybníkem společnosti Agro A.R.W., takže úspěch na druhou.

Děkujeme všem třem, že na tom děláte.

Text (zdroj): positivJE
Foto (zdroj): Spolek Silezika

Všichni plavci, rybáři, vodáci, vodohospodáři a dokonce i všichni vodníci dnes slaví Světový den vody - nejvzácnější suroviny naší planety. Pro každého jednoho zaměstnance společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK Jesenicka) jde o důležitý den, je to svátek i jejich profese.

Udržování drobných vodních toků je na Jesenicku zodpovědností státního podniku Povodí Odry (Vidnávka, Bělá, Staříč), podílet se na tom ale musí i obce, a tak trochu my všichni. Na vině jsou nejčastěji historické závady, nedostatečně vyčištěné odpadní vody vtékající do říček, zanášení koryt toků sutí či biologickým odpadem, to vše pak umí zhoršit...