Voda v naší krajině

09.12.2022

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků, managementy vodohospodářských společností a všechny lidí, jimž není úbytek vody lhostejný.

Podle autorů videa jsou na vině kromě samotné změny klimatu další tři skutečnosti, jež se týkají celé země s různou intenzitou. Je to neutuchající rozšiřování zastavěných ploch, z nichž voda odteče hodně rychle. S tím tak trochu souvisí úbytek mezí a luk na úkor intenzivně obdělávané orné půdy. Do třetice je ve výčtu příčin zmíněno vcelku rozšířené podzemní odvodnění zemědělské půdy, což se v ČR týká asi ¼ její rozlohy. Odborníci na zadržování vody míru odvodnění na některých místech považují za nadbytečnou.

Důležité pro současnou situaci je, že všichni zainteresovaní aktéři mají k dispozici mnoho nástrojů, jimiž se mohou klimatické změně a úbytku vody v krajině postavit. Ideální je začít od samotných pramenů potoků a řek, budovat mokřady, poldry, příkopy, svejly, remízky..., prostě cokoli, co vodu zpomalí. Budovat nové tůně, rybníky a rybníčky, zvětšovat ty stávající, protože v Česku, co nespadne v podobně deště, to k nám odnikud nepřiteče.

Foto (zdroj): Unsplash

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...