Voda v naší krajině

09.12.2022

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků, managementy vodohospodářských společností a všechny lidí, jimž není úbytek vody lhostejný.

Podle autorů videa jsou na vině kromě samotné změny klimatu další tři skutečnosti, jež se týkají celé země s různou intenzitou. Je to neutuchající rozšiřování zastavěných ploch, z nichž voda odteče hodně rychle. S tím tak trochu souvisí úbytek mezí a luk na úkor intenzivně obdělávané orné půdy. Do třetice je ve výčtu příčin zmíněno vcelku rozšířené podzemní odvodnění zemědělské půdy, což se v ČR týká asi ¼ její rozlohy. Odborníci na zadržování vody míru odvodnění na některých místech považují za nadbytečnou.

Důležité pro současnou situaci je, že všichni zainteresovaní aktéři mají k dispozici mnoho nástrojů, jimiž se mohou klimatické změně a úbytku vody v krajině postavit. Ideální je začít od samotných pramenů potoků a řek, budovat mokřady, poldry, příkopy, svejly, remízky..., prostě cokoli, co vodu zpomalí. Budovat nové tůně, rybníky a rybníčky, zvětšovat ty stávající, protože v Česku, co nespadne v podobně deště, to k nám odnikud nepřiteče.

Foto (zdroj): Unsplash

Letošní Dny pramenů slibují od 13. do 19. května opět zajímavý program. Správci pramenů, město Jeseník i Priessnitzovy léčebné lázně připravili mnoho příležitostí, jak se o fenoménu pramenů v okolí Jeseníku dovědět více.

Opět po roce se na různých místech areálu Priessnitzových léčebných lázní uskuteční Týden vody. Akce oslavující vodu připomene její význam nejen pro jesenické lázně, ale pro Jesenicko jako takové. Ostatně Týden vody se ne náhodou odehrává v termínu od 18. do 24. března, protože v pátek 22.3. si připomeneme Světový den vody.