Voda v naší krajině

09.12.2022

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků, managementy vodohospodářských společností a všechny lidí, jimž není úbytek vody lhostejný.

Podle autorů videa jsou na vině kromě samotné změny klimatu další tři skutečnosti, jež se týkají celé země s různou intenzitou. Je to neutuchající rozšiřování zastavěných ploch, z nichž voda odteče hodně rychle. S tím tak trochu souvisí úbytek mezí a luk na úkor intenzivně obdělávané orné půdy. Do třetice je ve výčtu příčin zmíněno vcelku rozšířené podzemní odvodnění zemědělské půdy, což se v ČR týká asi ¼ její rozlohy. Odborníci na zadržování vody míru odvodnění na některých místech považují za nadbytečnou.

Důležité pro současnou situaci je, že všichni zainteresovaní aktéři mají k dispozici mnoho nástrojů, jimiž se mohou klimatické změně a úbytku vody v krajině postavit. Ideální je začít od samotných pramenů potoků a řek, budovat mokřady, poldry, příkopy, svejly, remízky..., prostě cokoli, co vodu zpomalí. Budovat nové tůně, rybníky a rybníčky, zvětšovat ty stávající, protože v Česku, co nespadne v podobně deště, to k nám odnikud nepřiteče.

Foto (zdroj): Unsplash

Žulová se dokončením velkého vodního díla postarala o jednu z největších environmentálních investic regionu v posledních letech. Za 30 milionů korun v katastru obce Tomíkovice vzniklo lokální biocentrum, jež bude plnit několik důležitých funkcí. Významně zpomalí odtok vody z krajiny na Žulovsku. Ochrání Bukovou a Bernartice před přívalovými dešti....

Letošní Dny pramenů slibují od 13. do 19. května opět zajímavý program. Správci pramenů, město Jeseník i Priessnitzovy léčebné lázně připravili mnoho příležitostí, jak se o fenoménu pramenů v okolí Jeseníku dovědět více.