VAK Jesenicka má novou úpravnu vody a připravuje další vodní zdroj

13.10.2022

Za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců akcionářů a médií včera proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že Vak Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje - Keprnického potoka.

Na 15 a půl tisíce odběratelů pitné vody od jesenických vodovodů a kanalizací (VAK Jesenicka) nově dostává kvalitnější surovinu, a to díky právě završené investici. Tou je 86 milionů korun (téměř 37 milionů z dotace), za které jsme zásadním způsobem zrekonstruovali Úpravnu vody Adolfovice a vybavili ji moderními technologiemi. Ty do kohoutků odběrných míst posílají pitnou vodu s nižším obsahem chlóru.

Při prezentaci úpravny zmínil hlavní benefity zvoleného řešení vedoucí Ústavu vodního hospodářství obcí doc. Ing. Tomáš Kučera Ph.D.: "Stabilizace kvality vody a navýšení kapacity pro připojení Keprnického potoka jsou jednoznačné přínosy pro VAK Jesenicka. Pokud jde o odběratele, tak k těm nově putuje voda s menším obsahem chlóru a s bonusem v podobě přidaného vápníku,". Tím potvrdil naši hlavní motivaci, proč investici zrealizovat - zajistit pro podstatnou část Jesenicka vodu potřebné jakosti. Za kvalitou námi vyráběné vody stojí každodenní práce našich zaměstnanců a důraz kladený na neustálou péči o vodovodní síť. "Za 10 let vlastního provozování v rukou města a obcí (akcionářů VAK Jesenicka), jsme do naší vodohospodářské infrastruktury nainvestovali něco přes 383 milionů korun. Z toho pak finanční prostředky na obnovu vodohospodářského majetku činí přes 205 milionů korun,", informovala ředitelka společnosti Ing. Lenka Podhorná.

Právě na další zdroj vody se upíná pozornost akcionářů VAK Jesenicka. Ti vnímají klimatické podmínky zejména v horkých letních dnech a nechtějí připustit jakékoli ohrožení dodávek vody. Proto dávají zelenou dalšímu důležitému záměru, napojení Keprnického potoka na adolfovickou úpravnu. "Nový vodní zdroj umožní trvale odebírat 7 litrů surové vody za vteřinu, to je důležité posílení přítoku surové vody do úpravny,", zdůvodnil plán předseda představenstva Ing. Václav Urban. Doplnění nového zdroje vody nám v budoucnu umožní zrealizovat komplexní obnovu prameniště na Křížovém vrchu a uvažovat o napojení Lázní Jeseník na skupinový vodovod a následně obnovu vodního zdroje Jeseník-Lázně.

Děkujeme všem, kteří si s námi včerejší slavnostní otevření užili. Veřejnost zveme na dny otevřených dveří. Ty jsou naplánovány na 19. a 26. října vždy v 16 hodin (více informací ZDE).

Foto (zdroj): Lucie Musialová

První sníh už má Jesenicko za sebou, a i když to teď venku vypadá spíše na jaro, fakticky máme celou zimu před sebou. A zimu před sebou mají také vodoměry počítající spotřebu vody.