Pozvánka na Den otevřených dveří do Úpravny vody Adolfovice

28.09.2022

Zveme veřejnost z celého Jesenicka na Dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice, které proběhnou ve středu 12.10, 19.10. a 26.10. vždy od 16 hodin.

Společnost VAK Jesenicka je po důležité investici do úpravny vody v Adolfovicích, která je díky Šumnému a Borovému potoku nejvýznamnějším zdrojem pitné vody. Kompletní oprava budovy a rozsáhlá modernizace technologické linky se postaraly o to, že nyní dodáváme pitnou vodu ve vysoké, a hlavně stabilní kvalitě. K patnácti tisícům odběratelů teče voda nově s nižším obsahem chlóru a s přidaným zdraví prospěšným vápníkem.

"Technologický posun je natolik významný, že chceme veřejnosti umožnit pohled 'pod pokličku'. Doufáme, že zvýšíme osvětu o zásobování pitnou vodou a prohloubíme vztah obyvatel Jesenicka ke zdejší vodě,", zdůvodnil přípravu Dne otevřených dveří technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

Zájemci o prohlídku mohou dorazit až k Úpravně vody v Adolfovicích a my vám slibujeme, že po téhle exkurzi budete mít naši vodu zase o něco raději. 

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.