Pozvánka na Den otevřených dveří do Úpravny vody Adolfovice

28.09.2022

Zveme veřejnost z celého Jesenicka na Dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice, které proběhnou ve středu 12.10, 19.10. a 26.10. vždy od 16 hodin.

Společnost VAK Jesenicka je po důležité investici do úpravny vody v Adolfovicích, která je díky Šumnému a Borovému potoku nejvýznamnějším zdrojem pitné vody. Kompletní oprava budovy a rozsáhlá modernizace technologické linky se postaraly o to, že nyní dodáváme pitnou vodu ve vysoké, a hlavně stabilní kvalitě. K patnácti tisícům odběratelů teče voda nově s nižším obsahem chlóru a s přidaným zdraví prospěšným vápníkem.

"Technologický posun je natolik významný, že chceme veřejnosti umožnit pohled 'pod pokličku'. Doufáme, že zvýšíme osvětu o zásobování pitnou vodou a prohloubíme vztah obyvatel Jesenicka ke zdejší vodě,", zdůvodnil přípravu Dne otevřených dveří technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

Zájemci o prohlídku mohou dorazit až k Úpravně vody v Adolfovicích a my vám slibujeme, že po téhle exkurzi budete mít naši vodu zase o něco raději. 

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.

Fenomén Jeseníku a jeho okolí dneska slaví svůj Den pramenů. A protože většina z nich vznikla v souvislosti s léčbou Vincenze Priessnitzne, je Den pramenů již tradičně otvírákem každoročního zahájení lázeňské sezóny, tentokrát s pořadovým číslem 176!