Pozvánka na Den otevřených dveří do Úpravny vody Adolfovice

28.09.2022

Zveme veřejnost z celého Jesenicka na Dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice, které proběhnou ve středu 12.10, 19.10. a 26.10. vždy od 16 hodin.

Společnost VAK Jesenicka je po důležité investici do úpravny vody v Adolfovicích, která je díky Šumnému a Borovému potoku nejvýznamnějším zdrojem pitné vody. Kompletní oprava budovy a rozsáhlá modernizace technologické linky se postaraly o to, že nyní dodáváme pitnou vodu ve vysoké, a hlavně stabilní kvalitě. K patnácti tisícům odběratelů teče voda nově s nižším obsahem chlóru a s přidaným zdraví prospěšným vápníkem.

"Technologický posun je natolik významný, že chceme veřejnosti umožnit pohled 'pod pokličku'. Doufáme, že zvýšíme osvětu o zásobování pitnou vodou a prohloubíme vztah obyvatel Jesenicka ke zdejší vodě,", zdůvodnil přípravu Dne otevřených dveří technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

Zájemci o prohlídku mohou dorazit až k Úpravně vody v Adolfovicích a my vám slibujeme, že po téhle exkurzi budete mít naši vodu zase o něco raději. 

Mnoho informací se lze dnes dočíst o 86 milionové investici, kterou udělala společnost VAK Jesenicka do Úpravny vody v Adolfovicích. Sebedetailnější popisování modernizace linky na úpravu surové vody do kapsy hodíte ve chvíli, kdy otevřete dveře tohoto technického díla a necháte veřejnost nahlédnout do "tajů" výroby pitné vody.

Za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců akcionářů a médií včera proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že Vak Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje - Keprnického potoka.