Pozvánka na Den otevřených dveří do Úpravny vody Adolfovice

28.09.2022

Zveme veřejnost z celého Jesenicka na Dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice, které proběhnou ve středu 12.10, 19.10. a 26.10. vždy od 16 hodin.

Společnost VAK Jesenicka je po důležité investici do úpravny vody v Adolfovicích, která je díky Šumnému a Borovému potoku nejvýznamnějším zdrojem pitné vody. Kompletní oprava budovy a rozsáhlá modernizace technologické linky se postaraly o to, že nyní dodáváme pitnou vodu ve vysoké, a hlavně stabilní kvalitě. K patnácti tisícům odběratelů teče voda nově s nižším obsahem chlóru a s přidaným zdraví prospěšným vápníkem.

"Technologický posun je natolik významný, že chceme veřejnosti umožnit pohled 'pod pokličku'. Doufáme, že zvýšíme osvětu o zásobování pitnou vodou a prohloubíme vztah obyvatel Jesenicka ke zdejší vodě,", zdůvodnil přípravu Dne otevřených dveří technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

Zájemci o prohlídku mohou dorazit až k Úpravně vody v Adolfovicích a my vám slibujeme, že po téhle exkurzi budete mít naši vodu zase o něco raději. 

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.

Na pohled možná roztomilé zvířátko s hnědošedou srstí, ve skutečnosti hlavně potenciální přenašeč infekčních chorob, který si oblíbil život v kanálech a stokách, kde mu lidé svým nezodpovědným chováním vytvářejí ideální podmínky k vegetování. A pořádně rychlému rozmnožování.