Pozvánka na výstavu o vodě na Jesenicku

14.12.2020

Kdo jiný vás má pozvat na výstavu BOHATSTVÍ VODY A LEDU, která až do 14. března 2021 poběží ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, než zpracovatel této vzácné tekutiny - VAK Jesenicka? Naplánujte si procházku do Vodní tvrze, kde najdete tematickou výstavu zaměřenou na sepjetí vody s krajinou a přírodou Jesenicka. Dovíte se hodně o vývoji zdejší říční sítě, o pokrytí našeho regionu ledovcem, expozice vás zavede k Vidnavským mokřinám, rejvízskému rašeliništi i na ledovec do Velké kotliny. Více informací najdete zde na webu muzea.

Foto (zdroj): Vlastivědné muzeum Jesenicka

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...