Pozvánka na výstavu o vodě na Jesenicku

14.12.2020

Kdo jiný vás má pozvat na výstavu BOHATSTVÍ VODY A LEDU, která až do 14. března 2021 poběží ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, než zpracovatel této vzácné tekutiny - VAK Jesenicka? Naplánujte si procházku do Vodní tvrze, kde najdete tematickou výstavu zaměřenou na sepjetí vody s krajinou a přírodou Jesenicka. Dovíte se hodně o vývoji zdejší říční sítě, o pokrytí našeho regionu ledovcem, expozice vás zavede k Vidnavským mokřinám, rejvízskému rašeliništi i na ledovec do Velké kotliny. Více informací najdete zde na webu muzea.

Foto (zdroj): Vlastivědné muzeum Jesenicka

Žulová se dokončením velkého vodního díla postarala o jednu z největších environmentálních investic regionu v posledních letech. Za 30 milionů korun v katastru obce Tomíkovice vzniklo lokální biocentrum, jež bude plnit několik důležitých funkcí. Významně zpomalí odtok vody z krajiny na Žulovsku. Ochrání Bukovou a Bernartice před přívalovými dešti....

Letošní Dny pramenů slibují od 13. do 19. května opět zajímavý program. Správci pramenů, město Jeseník i Priessnitzovy léčebné lázně připravili mnoho příležitostí, jak se o fenoménu pramenů v okolí Jeseníku dovědět více.