Pozvánka na výstavu o vodě na Jesenicku

14.12.2020

Kdo jiný vás má pozvat na výstavu BOHATSTVÍ VODY A LEDU, která až do 14. března 2021 poběží ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, než zpracovatel této vzácné tekutiny - VAK Jesenicka? Naplánujte si procházku do Vodní tvrze, kde najdete tematickou výstavu zaměřenou na sepjetí vody s krajinou a přírodou Jesenicka. Dovíte se hodně o vývoji zdejší říční sítě, o pokrytí našeho regionu ledovcem, expozice vás zavede k Vidnavským mokřinám, rejvízskému rašeliništi i na ledovec do Velké kotliny. Více informací najdete zde na webu muzea.

Foto (zdroj): Vlastivědné muzeum Jesenicka

Každému přejeme, aby se živil tím, co ho baví. Tímhle směrem se ubírá i stále ještě studijní dráha jesenického Honzy Augustynka, který je ale už nyní u jedné velké věci.

Všichni plavci, rybáři, vodáci, vodohospodáři a dokonce i všichni vodníci dnes slaví Světový den vody - nejvzácnější suroviny naší planety. Pro každého jednoho zaměstnance společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK Jesenicka) jde o důležitý den, je to svátek i jejich profese.

Udržování drobných vodních toků je na Jesenicku zodpovědností státního podniku Povodí Odry (Vidnávka, Bělá, Staříč), podílet se na tom ale musí i obce, a tak trochu my všichni. Na vině jsou nejčastěji historické závady, nedostatečně vyčištěné odpadní vody vtékající do říček, zanášení koryt toků sutí či biologickým odpadem, to vše pak umí zhoršit...