Pozvánka na výstavu o vodě na Jesenicku

14.12.2020

Kdo jiný vás má pozvat na výstavu BOHATSTVÍ VODY A LEDU, která až do 14. března 2021 poběží ve Vlastivědném muzeu Jesenicka, než zpracovatel této vzácné tekutiny - VAK Jesenicka? Naplánujte si procházku do Vodní tvrze, kde najdete tematickou výstavu zaměřenou na sepjetí vody s krajinou a přírodou Jesenicka. Dovíte se hodně o vývoji zdejší říční sítě, o pokrytí našeho regionu ledovcem, expozice vás zavede k Vidnavským mokřinám, rejvízskému rašeliništi i na ledovec do Velké kotliny. Více informací najdete zde na webu muzea.

Foto (zdroj): Vlastivědné muzeum Jesenicka

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.