Koloběh vody pro prvňáky - video

21.04.2021

Kdo už někdy dostal příležitost dítěti vysvětlit koloběh vody, když se třeba snažil hájit nutnost vodou šetřit, patrně zjistil, že to úplně jednoduché není. Prvňák si nejspíš myslí, že na zeď namontujete umyvadlo, a to je celé :-)

Máme pro vás tip - jedno naučné video, které podle nás vcelku vtipně a srozumitelně popisuje to, jak se voda do toho umyvadla dostane. Ba co víc, osmiminutová 'pohádka o vodě' řeší i putování vody do čističky.

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...