Žulová má plán na novou vodní plochu v Tomíkovicích

22.07.2022

Snad to nebude jako sypání soli do ran, psát o plánovaném rozvoji Žulové v době, kdy je život v ní paralyzována opravou silničního průtahu. Přece jen je to krátká epizoda a projekt, o němž bude řeč dneska, je více strategická věc s dlouhodobým efektem.

Jak je velkým tématem zadržování vody, tvorba nových vodních ploch je podporována prakticky na všech úrovních od zastupitelstev po vládu. Na této pozitivní vlně se snaží svézt také Žulová. Právě zde dokončili přípravu projektové dokumentace na jednu takovou vítanou vodní akci - Žulová má záměr na vybudování biocentra v Tomíkovicích.

Nová vodní plocha o výměře přibližně 10 hektarů má ambici stát se významným zpomalovačem odtoku vody z krajiny na Žulovsku. Projekt splňuje do puntíku všechno, co se o něj v dnešní době očekává - zadržuje vodu, je útočištěm vodních rostlin a živočichů a plní rekreační prvky, jako je koupání, rybolov a tak. Po Boží hoře další atraktivita zviditelňující region.

Aktuálně probíhají jednání se Státním pozemkovým úřadem, který by se měl postarat o vybudování biocentra, je to jedno z poslání této státní instituce. Když to půjde dobře a stát najde potřebných cca 32 milionů korun, už příští rok by mohlo být hotovo.

Foto (zdroj): město Žulová
Text (zdroj): positivJE

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.