Zlaté Hory za čistší vodu

08.03.2021

Jak se pozná osvícené vedení města? Investuje peníze do vody - suroviny, o jejíž "nekonečnosti" je bohužel přesvědčeno pořád dost lidí. Naštěstí se situace mění, pomáhá osvěta, k budíčku přispěla i suchá léta, co dopřála "klid na práci" kůrovci..., pak i starostům a vodohospodářům jde lépe obhajovat investice do vodní infrastruktury, pak se i veřejnost více zapojuje do střídmější spotřeby vody - méně se zavlažují trávníky pitnou vodou, více se chytá dešťovka apod.

Například eliminace znečišťování podzemních a povrchový vod vodami odpadními, je motivace Zlatých Hor. Městský úřad "rozdává" peníze na výstavbu domovních čistíren odpadních vod tam, kde není dostupná klasická kanalizace.

Půl milionu korun mají Zlaté Hory nachystáno pro vlastníky bytů a domů, anebo taky pro ty, co plánují budovat. V praxi je to pro místa ze zlatohorského katastru, tedy město samotné, a pak pro Ondřejovice, Rejvíz a Horního i Dolního Údolí. Každý zájemce může dostat až 70 tisíc korun na bytovou jednotku, z celkových nákladů však musí jít minimálně 30 % z vlastních zdrojů. Tohle je seriózní pobídka a další pomyslné přiložené polínko za ekologičtější okres Jeseník.

Foto (zdroj): město Zlaté Hory
Text (zdroj): positivJE

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.