Zlaté Hory za čistší vodu

08.03.2021

Jak se pozná osvícené vedení města? Investuje peníze do vody - suroviny, o jejíž "nekonečnosti" je bohužel přesvědčeno pořád dost lidí. Naštěstí se situace mění, pomáhá osvěta, k budíčku přispěla i suchá léta, co dopřála "klid na práci" kůrovci..., pak i starostům a vodohospodářům jde lépe obhajovat investice do vodní infrastruktury, pak se i veřejnost více zapojuje do střídmější spotřeby vody - méně se zavlažují trávníky pitnou vodou, více se chytá dešťovka apod.

Například eliminace znečišťování podzemních a povrchový vod vodami odpadními, je motivace Zlatých Hor. Městský úřad "rozdává" peníze na výstavbu domovních čistíren odpadních vod tam, kde není dostupná klasická kanalizace.

Půl milionu korun mají Zlaté Hory nachystáno pro vlastníky bytů a domů, anebo taky pro ty, co plánují budovat. V praxi je to pro místa ze zlatohorského katastru, tedy město samotné, a pak pro Ondřejovice, Rejvíz a Horního i Dolního Údolí. Každý zájemce může dostat až 70 tisíc korun na bytovou jednotku, z celkových nákladů však musí jít minimálně 30 % z vlastních zdrojů. Tohle je seriózní pobídka a další pomyslné přiložené polínko za ekologičtější okres Jeseník.

Foto (zdroj): město Zlaté Hory
Text (zdroj): positivJE

Téma vody nás fascinuje a nejraději bychom s vámi o ní mluvili neustále. Někdy ovšem slova nejsou třeba. To když dáte dohromady čísla, která tu ohromnost vody vysvětlí přímočařeji. A tak jsme si vypůjčili data Českého statistického úřadu, který toho o vodě v Česku ví obrovsky moc.

Mnoho informací se lze dnes dočíst o 86 milionové investici, kterou udělala společnost VAK Jesenicka do Úpravny vody v Adolfovicích. Sebedetailnější popisování modernizace linky na úpravu surové vody do kapsy hodíte ve chvíli, kdy otevřete dveře tohoto technického díla a necháte veřejnost nahlédnout do "tajů" výroby pitné vody.

Za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců akcionářů a médií včera proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že Vak Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje - Keprnického potoka.