Zlaté Hory za čistší vodu

08.03.2021

Jak se pozná osvícené vedení města? Investuje peníze do vody - suroviny, o jejíž "nekonečnosti" je bohužel přesvědčeno pořád dost lidí. Naštěstí se situace mění, pomáhá osvěta, k budíčku přispěla i suchá léta, co dopřála "klid na práci" kůrovci..., pak i starostům a vodohospodářům jde lépe obhajovat investice do vodní infrastruktury, pak se i veřejnost více zapojuje do střídmější spotřeby vody - méně se zavlažují trávníky pitnou vodou, více se chytá dešťovka apod.

Například eliminace znečišťování podzemních a povrchový vod vodami odpadními, je motivace Zlatých Hor. Městský úřad "rozdává" peníze na výstavbu domovních čistíren odpadních vod tam, kde není dostupná klasická kanalizace.

Půl milionu korun mají Zlaté Hory nachystáno pro vlastníky bytů a domů, anebo taky pro ty, co plánují budovat. V praxi je to pro místa ze zlatohorského katastru, tedy město samotné, a pak pro Ondřejovice, Rejvíz a Horního i Dolního Údolí. Každý zájemce může dostat až 70 tisíc korun na bytovou jednotku, z celkových nákladů však musí jít minimálně 30 % z vlastních zdrojů. Tohle je seriózní pobídka a další pomyslné přiložené polínko za ekologičtější okres Jeseník.

Foto (zdroj): město Zlaté Hory
Text (zdroj): positivJE

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.