Vodaři investují do kvalitnější pitné vody pro Jesenicko

14.05.2020

Jsme mistry světa v pití piva. Zlepšujeme se taky v pití vína. Jenže nejdůležitější je stejně pití vody. Suroviny, jejíž význam už jenom poroste. Obecně vzato asi předpokládáte, že něco tak samozřejmého, jako je pitná voda, je na Jesenicku naprosto dostatková věc, kam naše oko dohlédne. Jenže! Ono to s pitnou vodou, její kvalitou, nic automatického není, surová voda musí dostat patřičnou péči.

Pro 15 tisíc obyvatel okresu Jeseník tuto péči zajišťuje společnost VAK - Vodovody a kanalizace Jesenicka (VAK). A tento VAK po několikaletém úsilí dotahuje projekt zásadní rekonstrukce Úpravny vody Adolfovice, která je klíčovou infrastrukturou pro distribuci kvalitní pitné vody domácnostem od Jeseníku po Mikulovice. Adolfovické zařízení je technicky zastaralé, hlavně při vydatných deštích či rychlém tání sněhu je pro něj složité vodu ošetřit. Za necelých 74 milionů korun, z nichž polovinu pokryje dotace Ministerstva zemědělství, Jesenicko dostane technologicky výrazně modernizovanou vodárnu. Díky ní bude VAK schopen držet stabilní kvalitu pitné vody i při zhoršené jakosti surové vody, typicky za deště. Rekonstrukce úpravny zvýší její výkon o 5 litrů za sekundu, dá provozovateli možnost více a přesněji monitorovat složení vody a bude moci dojít ke snižování obsahu chlóru ve vodě tekoucí do vašich kohoutků.

Tak uvidíme, kdy se do toho VAK pustí, my všichni mu zatím slíbíme, že zkusíme s pitnou vodou ještě trochu více šetřit, že jo?

Zdroj: positivJE

V sobotu 23. března se VaK Jesenicka připojil k oslavám Světového dne vody, když veřejnosti otevřel svoji Čistírnu odpadních vod v České Vsi. Technika, technologie a naši lidé nakonec přilákali více než sedm desítek lidí. Ti se přišli dovědět, co se děje s vodou, která do areálu čistírny přiteče kanalizací.