Vak Jesenicka zahájil stavbu napojení nového zdroje vody - Keprnického potoka

12.10.2023

Státní fond životního prostředí přispěje skoro 89 miliony na připojení třetího vodního zdroje na naši úpravnu vody v Adolfovicích. Právě jsme odstartovali pro Jesenicko velmi důležitou stavbu.

VAK Jesenicka hlásí, že se dala do pohybu další dlouho naplánovaná investiční akce, a to připojení Keprnického potoka, coby nového vodního zdroje pro zmodernizovanou Úpravnu vody Adolfovice. "Perfektně to zapadá do strategie naší společnosti, po rekonstrukci úpravny se vrhnout na posilování přítoku surové vody. Ostatně tak nám to vyšlo i z krizového plánu připraveného kvůli hrozícímu poklesu vydatnosti vodních zdrojů. To se pro někoho možná překvapivě týká i Jesenicka.", osvětluje čerstvý projekt ředitelka Vak Jesenicka Lenka Podhorná.

V těchto dnech byly zahájeny stavební práce na novém vodním zdroji a přiváděcím řadu do adolfovické úpravny. Stavební společnost IMOS BRNO a.s. již pracuje, v závislosti na klimatických podmínkách bude stavba pokračovat i v průběhu zimního období. Dokončena by měla být do prosince roku 2025. Její součástí bude i vybudování nového vodojemu o kapacitě jednoho tisíce kubíků vody. "Po zprovoznění si Vak Jesenicka významně pojistí spolehlivost dodávek pitné vody do vodovodu na trase Jeseník – Mikulovice, kde naši vodu odebírá více než 15 tisíc obyvatel.", přidal další argument technický ředitel společnosti Robert Černý.

Dílo postupně spolkne 127 milionů korun. Ty ale budou ze 70 % hrazeny prostřednictvím dotace Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), kterou Ministerstvo životního prostředí již schválilo. Zbývající část financí bude pokryta úvěrem. "Těší nás, že SFŽP nahlíží na naše strategické cíle stejně jako my. Touto stavbou zajistíme na další generace dostatek surové vody pro ÚV Adolfovice a následně pro celý skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice.", zakončila vizionářsky ředitelka Podhorná.

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.