Vak Jesenicka rozšiřuje pracovní tým

31.01.2022

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka je hlavním hráčem v oblasti výroby a dodávky pitné vody v regionu. Staráme se o důležité vodní zdroje, vyrábíme a distribuujeme pitnou vodu na tisíce odběrných míst, jsme zodpovědní za odvádění a čištění odpadních vod a snažíme se být dobrým zaměstnavatelem.

Abychom dokázali roli vodárenského lídra plnit i v budoucnosti, kdy dojde nejen k dalšímu růstu významu vody jako klíčové suroviny, ale také k potřebám naplňování stále přísnější legislativy, chystáme rozšíření našeho technického týmu.

Hledáme člověka na post 'technik dokumentace', který nám pomůže s analyzováním a plánováním obnovy vodárenské infrastruktury a s nacházením vhodných dotačních příležitostí pro její financování včetně následné administrace.

Druhou obsazovanou pozicí je 'technik investic', jehož hlavní úlohou bude plánování, příprava a řízení investic a oprav vodohospodářského majetku naší společnosti, a také příprava a řešení zadávacích řízení veřejných zakázek, které Vak Jesenicka každoročně vyhlašuje.

Tito noví kolegové nám pomohou s řádnou péčí o náš vodohospodářský majetek. My jim k tomu dáme veškerou podporu a počítáme s tím, že i oni přispějí k našemu lídrovství, pokud jde o hospodaření s vodou na Jesenicku. Naše společnost se k této úloze hrdě hlásí.

Sledujte facebookový profil Vak Jesenicka.

Těšíme se na zajímavé kandidáty :-)

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.