Vak Jesenicka rozšiřuje pracovní tým

31.01.2022

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka je hlavním hráčem v oblasti výroby a dodávky pitné vody v regionu. Staráme se o důležité vodní zdroje, vyrábíme a distribuujeme pitnou vodu na tisíce odběrných míst, jsme zodpovědní za odvádění a čištění odpadních vod a snažíme se být dobrým zaměstnavatelem.

Abychom dokázali roli vodárenského lídra plnit i v budoucnosti, kdy dojde nejen k dalšímu růstu významu vody jako klíčové suroviny, ale také k potřebám naplňování stále přísnější legislativy, chystáme rozšíření našeho technického týmu.

Hledáme člověka na post 'technik dokumentace', který nám pomůže s analyzováním a plánováním obnovy vodárenské infrastruktury a s nacházením vhodných dotačních příležitostí pro její financování včetně následné administrace.

Druhou obsazovanou pozicí je 'technik investic', jehož hlavní úlohou bude plánování, příprava a řízení investic a oprav vodohospodářského majetku naší společnosti, a také příprava a řešení zadávacích řízení veřejných zakázek, které Vak Jesenicka každoročně vyhlašuje.

Tito noví kolegové nám pomohou s řádnou péčí o náš vodohospodářský majetek. My jim k tomu dáme veškerou podporu a počítáme s tím, že i oni přispějí k našemu lídrovství, pokud jde o hospodaření s vodou na Jesenicku. Naše společnost se k této úloze hrdě hlásí.

Sledujte facebookový profil Vak Jesenicka.

Těšíme se na zajímavé kandidáty :-)

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.