Vak Jesenicka rozšiřuje pracovní tým

31.01.2022

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka je hlavním hráčem v oblasti výroby a dodávky pitné vody v regionu. Staráme se o důležité vodní zdroje, vyrábíme a distribuujeme pitnou vodu na tisíce odběrných míst, jsme zodpovědní za odvádění a čištění odpadních vod a snažíme se být dobrým zaměstnavatelem.

Abychom dokázali roli vodárenského lídra plnit i v budoucnosti, kdy dojde nejen k dalšímu růstu významu vody jako klíčové suroviny, ale také k potřebám naplňování stále přísnější legislativy, chystáme rozšíření našeho technického týmu.

Hledáme člověka na post 'technik dokumentace', který nám pomůže s analyzováním a plánováním obnovy vodárenské infrastruktury a s nacházením vhodných dotačních příležitostí pro její financování včetně následné administrace.

Druhou obsazovanou pozicí je 'technik investic', jehož hlavní úlohou bude plánování, příprava a řízení investic a oprav vodohospodářského majetku naší společnosti, a také příprava a řešení zadávacích řízení veřejných zakázek, které Vak Jesenicka každoročně vyhlašuje.

Tito noví kolegové nám pomohou s řádnou péčí o náš vodohospodářský majetek. My jim k tomu dáme veškerou podporu a počítáme s tím, že i oni přispějí k našemu lídrovství, pokud jde o hospodaření s vodou na Jesenicku. Naše společnost se k této úloze hrdě hlásí.

Sledujte facebookový profil Vak Jesenicka.

Těšíme se na zajímavé kandidáty :-)

Téma vody nás fascinuje a nejraději bychom s vámi o ní mluvili neustále. Někdy ovšem slova nejsou třeba. To když dáte dohromady čísla, která tu ohromnost vody vysvětlí přímočařeji. A tak jsme si vypůjčili data Českého statistického úřadu, který toho o vodě v Česku ví obrovsky moc.

Mnoho informací se lze dnes dočíst o 86 milionové investici, kterou udělala společnost VAK Jesenicka do Úpravny vody v Adolfovicích. Sebedetailnější popisování modernizace linky na úpravu surové vody do kapsy hodíte ve chvíli, kdy otevřete dveře tohoto technického díla a necháte veřejnost nahlédnout do "tajů" výroby pitné vody.

Za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců akcionářů a médií včera proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že Vak Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje - Keprnického potoka.