VAK Jesenicka řeší potkany v kanalizační síti

17.05.2021

Jakkoli vám to může nahánět husí kůži, tak vězte, že boj s hlodavci je v podstatě samozřejmostí pro každého vodohospodáře. Možná jde jen o to, jak tuhý boj s potkany a krysami ve stokách svádí.

Zdejší VAK Jesenicka zahájil pravidelnou odbornou deratizaci kanalizace, což obnáší rozmístění více než tisíce návnad do míst, u nichž se hlodavci mohou srocovat. Hubení škůdců je součástí ochrany vodohospodářské sítě před přenašeči chorob a bakterií, tedy ochrany lidského zdraví. V případě naší společnosti jde více o prevenci, ale nemůžeme se tvářit tak, že se nás problém netýká.

Slušelo by se čtenářům připomenout, že pro úspěšný boj s potkany toho můžou nemálo udělat i samotní uživatelé kanalizace, pokud do ní nebudou vyhazovat zbytky jídla, které populaci hlodavců náramně svědčí.

Po celý tento týden (18.-21.5.2021) se na Jesenicku budou pohybovat deratizátoři.

Ostatně o tématu jsme psali na Jesenickévodě.cz 16.2.2021, čtěte zde.

Foto (zdroj): Unsplash

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.