VAK Jesenicka řeší potkany v kanalizační síti

17.05.2021

Jakkoli vám to může nahánět husí kůži, tak vězte, že boj s hlodavci je v podstatě samozřejmostí pro každého vodohospodáře. Možná jde jen o to, jak tuhý boj s potkany a krysami ve stokách svádí.

Zdejší VAK Jesenicka zahájil pravidelnou odbornou deratizaci kanalizace, což obnáší rozmístění více než tisíce návnad do míst, u nichž se hlodavci mohou srocovat. Hubení škůdců je součástí ochrany vodohospodářské sítě před přenašeči chorob a bakterií, tedy ochrany lidského zdraví. V případě naší společnosti jde více o prevenci, ale nemůžeme se tvářit tak, že se nás problém netýká.

Slušelo by se čtenářům připomenout, že pro úspěšný boj s potkany toho můžou nemálo udělat i samotní uživatelé kanalizace, pokud do ní nebudou vyhazovat zbytky jídla, které populaci hlodavců náramně svědčí.

Po celý tento týden (18.-21.5.2021) se na Jesenicku budou pohybovat deratizátoři.

Ostatně o tématu jsme psali na Jesenickévodě.cz 16.2.2021, čtěte zde.

Foto (zdroj): Unsplash

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...