V září začne obnova kanalizace na Lipovské ulici v Jeseníku

10.08.2023

V polovině září bude zahájena důležitá investiční akce Vak Jesenicka, která se výrazně dotkne dopravy v širším centru města Jeseník, konkrétně ulice Lipovská. Realizace stavby je plánována do konce roku 2024.

"Jak název společnosti napovídá, naší prací není jen výroba pitné vody, z 50 % je to taky odvádění odpadní vody. Možná je to ta méně populární, leč rovnocenně důležitá část naší role. Ostatně každoroční plán investic a oprav vždy zahrnuje kapitolu kanalizace.", řekl k chystané akci technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

V polovině září se pustíme do jedné významnější obnovy kanalizace. Není možná zásadní svojí délkou 500 metrů, je složitější tím, že se odehraje na jedné z dopravních tepen města Jeseník - ulici Lipovská. Stavba bude realizována v několika etapách, a to kvůli samotné technické náročnosti - na opravovaném úseku je 72(!) kanalizačních přípojek a dále kvůli snaze zvládnout ztíženou dopravní situaci ve městě. Po většinu času bude stavba průjezdná kyvadlově (přes den regulovčíci, v noci semafory), plná uzavírka je naplánována jen v nejsložitějších částech stavby. A i tehdy bude stavba průjezdná integrovanému záchrannému systému i autobusům.

V úseku od mostu přes Staříč po křižovatku ulic Lipovská a Jaroslava Ježka provedeme obnovu kanalizační stoky. U projektu se potkají dva technologické postupy prací - vložkování bezvýkopově i výměna ve výkopu. Součástí obnovy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice č. III/45319. Právě to si vyžádá po dobu stavby vstřícnost uživatelů chodníků a trpělivost řidičů na Lipovské ulici. Rychlost prací je ovlivněna technickou náročností díla, s investicí za 18 milionů korun (bez DPH) budeme hotovi do konce října 2024. Stavební práce budou probíhat od 18.9.2023 do 31.10.2023 a příští rok od 1.4.2024 do 31.10.2024.

Všem, kterých se stavba dotkne, se předem omlouváme a děkujeme za trpělivost.

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.