V září začne obnova kanalizace na Lipovské ulici v Jeseníku

10.08.2023

V polovině září bude zahájena důležitá investiční akce Vak Jesenicka, která se výrazně dotkne dopravy v širším centru města Jeseník, konkrétně ulice Lipovská. Realizace stavby je plánována do konce roku 2024.

"Jak název společnosti napovídá, naší prací není jen výroba pitné vody, z 50 % je to taky odvádění odpadní vody. Možná je to ta méně populární, leč rovnocenně důležitá část naší role. Ostatně každoroční plán investic a oprav vždy zahrnuje kapitolu kanalizace.", řekl k chystané akci technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.

V polovině září se pustíme do jedné významnější obnovy kanalizace. Není možná zásadní svojí délkou 500 metrů, je složitější tím, že se odehraje na jedné z dopravních tepen města Jeseník - ulici Lipovská. Stavba bude realizována v několika etapách, a to kvůli samotné technické náročnosti - na opravovaném úseku je 72(!) kanalizačních přípojek a dále kvůli snaze zvládnout ztíženou dopravní situaci ve městě. Po většinu času bude stavba průjezdná kyvadlově (přes den regulovčíci, v noci semafory), plná uzavírka je naplánována jen v nejsložitějších částech stavby. A i tehdy bude stavba průjezdná integrovanému záchrannému systému i autobusům.

V úseku od mostu přes Staříč po křižovatku ulic Lipovská a Jaroslava Ježka provedeme obnovu kanalizační stoky. U projektu se potkají dva technologické postupy prací - vložkování bezvýkopově i výměna ve výkopu. Součástí obnovy bude i přepojení všech kanalizačních přípojek až za obrubník silnice č. III/45319. Právě to si vyžádá po dobu stavby vstřícnost uživatelů chodníků a trpělivost řidičů na Lipovské ulici. Rychlost prací je ovlivněna technickou náročností díla, s investicí za 18 milionů korun (bez DPH) budeme hotovi do konce října 2024. Stavební práce budou probíhat od 18.9.2023 do 31.10.2023 a příští rok od 1.4.2024 do 31.10.2024.

Všem, kterých se stavba dotkne, se předem omlouváme a děkujeme za trpělivost.

První sníh už má Jesenicko za sebou, a i když to teď venku vypadá spíše na jaro, fakticky máme celou zimu před sebou. A zimu před sebou mají také vodoměry počítající spotřebu vody.