V Jeseníku probíhá revitalizace okrasného rybníku

22.11.2022

Úspěch v hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník katapultoval revitalizaci populárního okrasného rybníčku mezi plánované investiční akce města.

Občané si vymohli aspoň zpevnění břehů, ale na radnici rozhodli o komplexní regeneraci, protože investičně jen ta dává smysl. A taky se ví, že tahle vodní plocha je mezi obyvateli Jeseníku hodně populární, město si na ní chce dát záležet.

Studie celé lokality z pera tehdejšího městského architekta Tomáše Pejpka zahrnuje revitalizaci obou břehů a pěších komunikací, vybavení novým mobiliářem, nové dřevěné molo a úpravu zeleně.

Náklady byly spočítány na 10,8 milionů korun, přičemž budou částečně čerpány z městského rozpočtu (Tvoříme Jeseník) a dotace Ministerstva zemědělství, které podporuje opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Město opravou rybníčku vylepší cíl procházek místních, a přírodě předá biotop, který ocení minimálně kachny, žáby a nějaké ryby.

Námět (zdroj): NášJeseník.cz
Foto (zdroj): NášJeseník.cz

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...