V Jeseníku probíhá revitalizace okrasného rybníku

22.11.2022

Úspěch v hlasování participativního rozpočtu Tvoříme Jeseník katapultoval revitalizaci populárního okrasného rybníčku mezi plánované investiční akce města.

Občané si vymohli aspoň zpevnění břehů, ale na radnici rozhodli o komplexní regeneraci, protože investičně jen ta dává smysl. A taky se ví, že tahle vodní plocha je mezi obyvateli Jeseníku hodně populární, město si na ní chce dát záležet.

Studie celé lokality z pera tehdejšího městského architekta Tomáše Pejpka zahrnuje revitalizaci obou břehů a pěších komunikací, vybavení novým mobiliářem, nové dřevěné molo a úpravu zeleně.

Náklady byly spočítány na 10,8 milionů korun, přičemž budou částečně čerpány z městského rozpočtu (Tvoříme Jeseník) a dotace Ministerstva zemědělství, které podporuje opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Město opravou rybníčku vylepší cíl procházek místních, a přírodě předá biotop, který ocení minimálně kachny, žáby a nějaké ryby.

Námět (zdroj): NášJeseník.cz
Foto (zdroj): NášJeseník.cz

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.