V Horní Lipové objeven nový zdroj vody

22.06.2020

Vodohospodářská společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka (VAK) buď vzala dobrého proutkaře nebo, a to spíše, použila technologie, díky kterým pro Jesenicko našla nový zdroj vody. To je v době, kdy se mluví hlavně o suchu, podstavu podzemních vod apod. zcela jistě pozitivní zpráva.

Minulý rok VAK udělal v Horní Lipové hydrogeologický průzkum, jehož výsledkem je 80 metrů hluboký vrt, kde se nachází kvalitní voda. Podle prvotních testů si to v podzemí teče rychlostí 3-4 litry za vteřinu, což je vodařskou mluvou rozhodně zajímavý objem. A rozbory ukazují, že to bude voda kojenecká, s nízkým obsahem dusičnanů. Ó, jak my to tu milujeme!

Teď je obec Lipová-lázně zásobována z prameniště Pomezí, kde ale pozvolna klesá přítok vody. Pro tuhle část okresu je víc než žádoucí hledat alternativy. Ono totiž od zavrtání soupravy do země, po napojení vrtu do vodovodního řadu, uběhne nějaký ten rok. Teď se tedy plánuje dvou až tříměsíční testování pramene, které když potvrdí prvotní výsledky, bude zahájen proces překlopení vrtu na regulérní vodní zdroj.

Tak vidíte, že VAK tu není jenom na odečet vodoměrů ;-)

Zdroj: positivJE

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.

Fenomén Jeseníku a jeho okolí dneska slaví svůj Den pramenů. A protože většina z nich vznikla v souvislosti s léčbou Vincenze Priessnitzne, je Den pramenů již tradičně otvírákem každoročního zahájení lázeňské sezóny, tentokrát s pořadovým číslem 176!