V Horní Lipové objeven nový zdroj vody

22.06.2020

Vodohospodářská společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka (VAK) buď vzala dobrého proutkaře nebo, a to spíše, použila technologie, díky kterým pro Jesenicko našla nový zdroj vody. To je v době, kdy se mluví hlavně o suchu, podstavu podzemních vod apod. zcela jistě pozitivní zpráva.

Minulý rok VAK udělal v Horní Lipové hydrogeologický průzkum, jehož výsledkem je 80 metrů hluboký vrt, kde se nachází kvalitní voda. Podle prvotních testů si to v podzemí teče rychlostí 3-4 litry za vteřinu, což je vodařskou mluvou rozhodně zajímavý objem. A rozbory ukazují, že to bude voda kojenecká, s nízkým obsahem dusičnanů. Ó, jak my to tu milujeme!

Teď je obec Lipová-lázně zásobována z prameniště Pomezí, kde ale pozvolna klesá přítok vody. Pro tuhle část okresu je víc než žádoucí hledat alternativy. Ono totiž od zavrtání soupravy do země, po napojení vrtu do vodovodního řadu, uběhne nějaký ten rok. Teď se tedy plánuje dvou až tříměsíční testování pramene, které když potvrdí prvotní výsledky, bude zahájen proces překlopení vrtu na regulérní vodní zdroj.

Tak vidíte, že VAK tu není jenom na odečet vodoměrů ;-)

Zdroj: positivJE

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.