Světový den vody 2021, aneb VAK Jesenicka & voda & podnikatelé - díl I.

17.03.2021

I FIRMY MOHOU SPOTŘEBU VODY VÝRAZNĚ SNÍŽIT

Když tady mluvíme u zodpovědném nakládání s vodou, nemůžeme se omezit jen na roli jednotlivců a domácností, dokonce větší důraz bychom měli klást na podnikatelskou sféru. V ní hlavně zpracovatelský a výrobní sektor platí za významné spotřebitele vody.

Ta je ve firmách využívána v technologických a výrobních procesech a každý podnik by měl neustále hledat cesty, jak s vodou nakládat lépe. Jak snižovat spotřebu pitné vody, jak zmirňovat její znečištění, jak více pracovat s vodou dešťovou či jak vlastní firmu více nasměrovat na tzv. bezvodná řešení.

Komu jde o ekologickou udržitelnost vlastního byznysu, a kdo se považuje za opravdu uvědomělého podnikatele, může za logický krok považovat podstoupení vodního auditu. V něm jde o strategičtější pohled na spotřebu vody, z něhož pro podnik může vzejít mnoho zajímavých podnětů a inspirace k optimalizaci nakládání s vodou, tj. jak redukovat ztráty a zabránit plýtvání. V podnikání přece platí, že snížení nákladů zpravidla znamená vyšší zisk.

#svetovydenvody #svetovydenvody2021 #worldwaterday #worldwaterday2021 

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...