Světový den vody 2021, aneb VAK Jesenicka & voda & podnikatelé - díl I.

17.03.2021

I FIRMY MOHOU SPOTŘEBU VODY VÝRAZNĚ SNÍŽIT

Když tady mluvíme u zodpovědném nakládání s vodou, nemůžeme se omezit jen na roli jednotlivců a domácností, dokonce větší důraz bychom měli klást na podnikatelskou sféru. V ní hlavně zpracovatelský a výrobní sektor platí za významné spotřebitele vody.

Ta je ve firmách využívána v technologických a výrobních procesech a každý podnik by měl neustále hledat cesty, jak s vodou nakládat lépe. Jak snižovat spotřebu pitné vody, jak zmirňovat její znečištění, jak více pracovat s vodou dešťovou či jak vlastní firmu více nasměrovat na tzv. bezvodná řešení.

Komu jde o ekologickou udržitelnost vlastního byznysu, a kdo se považuje za opravdu uvědomělého podnikatele, může za logický krok považovat podstoupení vodního auditu. V něm jde o strategičtější pohled na spotřebu vody, z něhož pro podnik může vzejít mnoho zajímavých podnětů a inspirace k optimalizaci nakládání s vodou, tj. jak redukovat ztráty a zabránit plýtvání. V podnikání přece platí, že snížení nákladů zpravidla znamená vyšší zisk.

#svetovydenvody #svetovydenvody2021 #worldwaterday #worldwaterday2021 

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.