Světový den vody 2021, aneb VAK Jesenicka & voda & odběratelé – díl III.

22.03.2021

ZISKY VAK JESENICKA PUTUJÍ ZPĚT DO INFRASTRUKTURY

Velkým tématem veřejných diskusí bývá také cena vody. Na vině jsou hlavně pochybnosti, nakolik cenu ovlivňují náklady na budování a obnovu infrastruktury a nakolik jde vodné a stočné na vrub ziskům, o něž se tu vodohospodářské společnosti snaží. Na tapetě jsou hlavně zahraniční korporace.

Profesionálové z oboru vám zřejmě budou přítomnost cizích vodařů obhajovat, protože na zdejší trh nepochybně přináší inovace a vytváří tlak na kvalitu služeb všech jeho aktérů.

Pociťuje to také VAK Jesenicka a souhlasí s tím, že nadnárodní společnosti jsou důležité pro směřování celého odvětví, a to tím více, čím více do vodohospodářství vstupují moderní technologie. Právě jejich vývoj a zapojení je doménou největších hráčů.

Lokální vodaři se pak soustředí hlavně na dodavatelskou úlohu, a díky tomu, že jsou zpravidla v rukou měst a obcí, nemusí tolik řešit tlak akcionářů na ziskovost. V takovém modelu je jejich největší prioritou investování do vodovodní a kanalizační sítě.

V takové pozici je i VAK Jesenicka, kterému s cenou vodného a stočného ve výši 81,89 Kč za kubík patří pozice pátého nejlevnějšího distributora mezi celkem 47 v rámci celé ČR. 

#svetovydenvody #svetovydenvody2021 #worldwaterday #worldwaterday2021

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.