Připravujete napuštění bazénu? VAK Jesenicka to udělá za vás

03.05.2021

Věděli jste, že když budete napouštět svůj bazén v noci, dost možná tak uvedete náš pohotovostní tým do akce? 24 hodin denně sledujeme vývoj spotřeby vody až na úroveň jednotlivých spotřebišť, voda tekoucí do bazénu, i v množství decilitrů za vteřinu, nás může aktivizovat k výjezdu za domnělou havárií.

Proto naše společnost nabízí tzv. asistované napouštění bazénů, kdy vám náš pracovník bazén napustí přímo z hlavního vodovodního řadu, takže několikanásobně rychleji, a navíc voda neprojde přes váš vodoměr. To se hodí, ne? ;-)

O službě se informujte na info@vakjes.cz.

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...