Připravujete napuštění bazénu? VAK Jesenicka to udělá za vás

03.05.2021

Věděli jste, že když budete napouštět svůj bazén v noci, dost možná tak uvedete náš pohotovostní tým do akce? 24 hodin denně sledujeme vývoj spotřeby vody až na úroveň jednotlivých spotřebišť, voda tekoucí do bazénu, i v množství decilitrů za vteřinu, nás může aktivizovat k výjezdu za domnělou havárií.

Proto naše společnost nabízí tzv. asistované napouštění bazénů, kdy vám náš pracovník bazén napustí přímo z hlavního vodovodního řadu, takže několikanásobně rychleji, a navíc voda neprojde přes váš vodoměr. To se hodí, ne? ;-)

O službě se informujte na info@vakjes.cz.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.