Představujeme vodní toky Jesenicka: Staříč

18.08.2021

Potok Staříč startuje svoji pouť v nadmořské výšce 950 metrů nad mořem na jižním okraji Rychlebských hor, pod vrcholem Smrk. Jeho délka od pramene k ústí do řeky Bělé činí 14,5 kilometrů a protéká vlastně jen Lipovou a Jeseníkem.

Koryto potoka - jeho tvar a vzhled je ovlivněn hlavně tím, že podstatná část Staříče běží přes zastavěné území. Zásadní pro stavební regulaci byly povodně z roku 1903, a pak ještě katastrofálnější v roce 1997, kdy průtok převyšoval hodnotu stoleté vody o 50 %! Dnes je většina koryta připravena stoleté vodě odolat.

Protože Staříč protéká dosti exponovaným územím, v jeho spodní polovině najdete na 100 různých přechodů, potrubí a vedení, a k tomu 35 mostů a lávek. I proto je dno stabilizováno 146 spádovými objekty, jako jsou prahy, stupně, kamenné skluzy apod.

Bez zajímavosti není, že na potoce je mnoho drobných odběrů vody a dva jezy stále plnící svou funkci. Jeden slouží jako pohon malé vodní elektrárny v Lipové, jeden se nachází na okraji Jeseníku.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Opět po roce se na různých místech areálu Priessnitzových léčebných lázní uskuteční Týden vody. Akce oslavující vodu připomene její význam nejen pro jesenické lázně, ale pro Jesenicko jako takové. Ostatně Týden vody se ne náhodou odehrává v termínu od 18. do 24. března, protože v pátek 22.3. si připomeneme Světový den vody.

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....