Představujeme vodní toky Jesenicka: Staříč

18.08.2021

Potok Staříč startuje svoji pouť v nadmořské výšce 950 metrů nad mořem na jižním okraji Rychlebských hor, pod vrcholem Smrk. Jeho délka od pramene k ústí do řeky Bělé činí 14,5 kilometrů a protéká vlastně jen Lipovou a Jeseníkem.

Koryto potoka - jeho tvar a vzhled je ovlivněn hlavně tím, že podstatná část Staříče běží přes zastavěné území. Zásadní pro stavební regulaci byly povodně z roku 1903, a pak ještě katastrofálnější v roce 1997, kdy průtok převyšoval hodnotu stoleté vody o 50 %! Dnes je většina koryta připravena stoleté vodě odolat.

Protože Staříč protéká dosti exponovaným územím, v jeho spodní polovině najdete na 100 různých přechodů, potrubí a vedení, a k tomu 35 mostů a lávek. I proto je dno stabilizováno 146 spádovými objekty, jako jsou prahy, stupně, kamenné skluzy apod.

Bez zajímavosti není, že na potoce je mnoho drobných odběrů vody a dva jezy stále plnící svou funkci. Jeden slouží jako pohon malé vodní elektrárny v Lipové, jeden se nachází na okraji Jeseníku.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...