Představujeme vodní toky Jesenicka: Staříč

18.08.2021

Potok Staříč startuje svoji pouť v nadmořské výšce 950 metrů nad mořem na jižním okraji Rychlebských hor, pod vrcholem Smrk. Jeho délka od pramene k ústí do řeky Bělé činí 14,5 kilometrů a protéká vlastně jen Lipovou a Jeseníkem.

Koryto potoka - jeho tvar a vzhled je ovlivněn hlavně tím, že podstatná část Staříče běží přes zastavěné území. Zásadní pro stavební regulaci byly povodně z roku 1903, a pak ještě katastrofálnější v roce 1997, kdy průtok převyšoval hodnotu stoleté vody o 50 %! Dnes je většina koryta připravena stoleté vodě odolat.

Protože Staříč protéká dosti exponovaným územím, v jeho spodní polovině najdete na 100 různých přechodů, potrubí a vedení, a k tomu 35 mostů a lávek. I proto je dno stabilizováno 146 spádovými objekty, jako jsou prahy, stupně, kamenné skluzy apod.

Bez zajímavosti není, že na potoce je mnoho drobných odběrů vody a dva jezy stále plnící svou funkci. Jeden slouží jako pohon malé vodní elektrárny v Lipové, jeden se nachází na okraji Jeseníku.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.