Představujeme vodní toky Jesenicka: Staříč

18.08.2021

Potok Staříč startuje svoji pouť v nadmořské výšce 950 metrů nad mořem na jižním okraji Rychlebských hor, pod vrcholem Smrk. Jeho délka od pramene k ústí do řeky Bělé činí 14,5 kilometrů a protéká vlastně jen Lipovou a Jeseníkem.

Koryto potoka - jeho tvar a vzhled je ovlivněn hlavně tím, že podstatná část Staříče běží přes zastavěné území. Zásadní pro stavební regulaci byly povodně z roku 1903, a pak ještě katastrofálnější v roce 1997, kdy průtok převyšoval hodnotu stoleté vody o 50 %! Dnes je většina koryta připravena stoleté vodě odolat.

Protože Staříč protéká dosti exponovaným územím, v jeho spodní polovině najdete na 100 různých přechodů, potrubí a vedení, a k tomu 35 mostů a lávek. I proto je dno stabilizováno 146 spádovými objekty, jako jsou prahy, stupně, kamenné skluzy apod.

Bez zajímavosti není, že na potoce je mnoho drobných odběrů vody a dva jezy stále plnící svou funkci. Jeden slouží jako pohon malé vodní elektrárny v Lipové, jeden se nachází na okraji Jeseníku.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Všichni plavci, rybáři, vodáci, vodohospodáři a dokonce i všichni vodníci dnes slaví Světový den vody - nejvzácnější suroviny naší planety. Pro každého jednoho zaměstnance společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK Jesenicka) jde o důležitý den, je to svátek i jejich profese.

Udržování drobných vodních toků je na Jesenicku zodpovědností státního podniku Povodí Odry (Vidnávka, Bělá, Staříč), podílet se na tom ale musí i obce, a tak trochu my všichni. Na vině jsou nejčastěji historické závady, nedostatečně vyčištěné odpadní vody vtékající do říček, zanášení koryt toků sutí či biologickým odpadem, to vše pak umí zhoršit...