Představujeme vodní toky Jesenicka: Bělá

22.09.2021

Na Jesenicku stráví voda z pramene pod Videlským sedlem, co ho nazýváme Bělá, asi 33 kilometrů. Českou republiku opouští v Mikulovicích, kdy od svého pramene ve výšce 870 m.n.m. klesne až na 300 m.n.m.

O první dva a kousek kilometrů od horní části toku v Hrubém Jeseníku se starají Lesy ČR, drtivou většinu řeky má na starosti Povodí Odry. Takovým nejpozoruhodnějším úsekem je ten mezi Písečnou a Mikulovicemi, kde řeka díky prudšímu klesání nabírá v úzké soutěsce na síle a přibývá peřejí.

Bělá je na svém toku přiživována řadou přítoků, k těm významnějším řadíme potoky Červenohorský, Keprnický, Šumný a Vrchovištní, zásadní je samozřejmě spojení se Staříčem v Jeseníku, a taky připojení Olešnice.

Jak v okolí řeky houstla zástavba, vyžadovalo to postupné úpravy koryta, kdy ty nejvýznamnější následovaly po povodních r. 1903, například město Jeseník svůj 2,5 km dlouhý průtok zcela zregulovalo výstavbou opěrných zdí v roce 1928. Celé koryto dost zásadně poškodily ničivé povodně v roce 1997, a pak trvalo 10 let, než po velkých stavebních investicích došlo k opravě břehů většiny koryta (v délce asi 29 km).

Tahle řeka vždycky sloužila jako zdroj energie, dnes na ní existuje 14 jezů, z nichž ve 13 případech je součástí i malá vodní elektrárna. Většina jezů je vybavena rybími přechody, takže migrace ryb není omezena. Řeka na několika místech přímo tvoří hranici CHKO, z chráněných živočichů v jejích vodách můžeme pozorovat vranku pruhoploutvou.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.