Představujeme vodní toky Jesenicka: Bělá

22.09.2021

Na Jesenicku stráví voda z pramene pod Videlským sedlem, co ho nazýváme Bělá, asi 33 kilometrů. Českou republiku opouští v Mikulovicích, kdy od svého pramene ve výšce 870 m.n.m. klesne až na 300 m.n.m.

O první dva a kousek kilometrů od horní části toku v Hrubém Jeseníku se starají Lesy ČR, drtivou většinu řeky má na starosti Povodí Odry. Takovým nejpozoruhodnějším úsekem je ten mezi Písečnou a Mikulovicemi, kde řeka díky prudšímu klesání nabírá v úzké soutěsce na síle a přibývá peřejí.

Bělá je na svém toku přiživována řadou přítoků, k těm významnějším řadíme potoky Červenohorský, Keprnický, Šumný a Vrchovištní, zásadní je samozřejmě spojení se Staříčem v Jeseníku, a taky připojení Olešnice.

Jak v okolí řeky houstla zástavba, vyžadovalo to postupné úpravy koryta, kdy ty nejvýznamnější následovaly po povodních r. 1903, například město Jeseník svůj 2,5 km dlouhý průtok zcela zregulovalo výstavbou opěrných zdí v roce 1928. Celé koryto dost zásadně poškodily ničivé povodně v roce 1997, a pak trvalo 10 let, než po velkých stavebních investicích došlo k opravě břehů většiny koryta (v délce asi 29 km).

Tahle řeka vždycky sloužila jako zdroj energie, dnes na ní existuje 14 jezů, z nichž ve 13 případech je součástí i malá vodní elektrárna. Většina jezů je vybavena rybími přechody, takže migrace ryb není omezena. Řeka na několika místech přímo tvoří hranici CHKO, z chráněných živočichů v jejích vodách můžeme pozorovat vranku pruhoploutvou.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Všichni plavci, rybáři, vodáci, vodohospodáři a dokonce i všichni vodníci dnes slaví Světový den vody - nejvzácnější suroviny naší planety. Pro každého jednoho zaměstnance společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK Jesenicka) jde o důležitý den, je to svátek i jejich profese.

Udržování drobných vodních toků je na Jesenicku zodpovědností státního podniku Povodí Odry (Vidnávka, Bělá, Staříč), podílet se na tom ale musí i obce, a tak trochu my všichni. Na vině jsou nejčastěji historické závady, nedostatečně vyčištěné odpadní vody vtékající do říček, zanášení koryt toků sutí či biologickým odpadem, to vše pak umí zhoršit...