Představujeme vodní toky Jesenicka: Bělá

22.09.2021

Na Jesenicku stráví voda z pramene pod Videlským sedlem, co ho nazýváme Bělá, asi 33 kilometrů. Českou republiku opouští v Mikulovicích, kdy od svého pramene ve výšce 870 m.n.m. klesne až na 300 m.n.m.

O první dva a kousek kilometrů od horní části toku v Hrubém Jeseníku se starají Lesy ČR, drtivou většinu řeky má na starosti Povodí Odry. Takovým nejpozoruhodnějším úsekem je ten mezi Písečnou a Mikulovicemi, kde řeka díky prudšímu klesání nabírá v úzké soutěsce na síle a přibývá peřejí.

Bělá je na svém toku přiživována řadou přítoků, k těm významnějším řadíme potoky Červenohorský, Keprnický, Šumný a Vrchovištní, zásadní je samozřejmě spojení se Staříčem v Jeseníku, a taky připojení Olešnice.

Jak v okolí řeky houstla zástavba, vyžadovalo to postupné úpravy koryta, kdy ty nejvýznamnější následovaly po povodních r. 1903, například město Jeseník svůj 2,5 km dlouhý průtok zcela zregulovalo výstavbou opěrných zdí v roce 1928. Celé koryto dost zásadně poškodily ničivé povodně v roce 1997, a pak trvalo 10 let, než po velkých stavebních investicích došlo k opravě břehů většiny koryta (v délce asi 29 km).

Tahle řeka vždycky sloužila jako zdroj energie, dnes na ní existuje 14 jezů, z nichž ve 13 případech je součástí i malá vodní elektrárna. Většina jezů je vybavena rybími přechody, takže migrace ryb není omezena. Řeka na několika místech přímo tvoří hranici CHKO, z chráněných živočichů v jejích vodách můžeme pozorovat vranku pruhoploutvou.

Text, foto (zdroj): Povodí Odry

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...