Pozvánka na výstavu o historických vodohospodářských objektech

07.04.2023

Dovolujeme si vás pozvat do Vlastivědného muzea Jesenicka - vodní tvrze, kde až do 21. května probíhá zajímavá výstava na naše oblíbené vodní téma - Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu.

V anotaci samotné výstavy se píše: "Historické vodohospodářské objekty představují jeden ze segmentů industriálního dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině.".

Výstava prezentuje pět území České republiky, která se od sebe liší a představuje na nich různé typy vodohospodářských staveb, jako jsou přehrady, vodovody, náhony, vodní elektrárny, kaskády apod.

Foto (zdroj): Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.

Fenomén Jeseníku a jeho okolí dneska slaví svůj Den pramenů. A protože většina z nich vznikla v souvislosti s léčbou Vincenze Priessnitzne, je Den pramenů již tradičně otvírákem každoročního zahájení lázeňské sezóny, tentokrát s pořadovým číslem 176!