Pozvánka na výstavu o historických vodohospodářských objektech

07.04.2023

Dovolujeme si vás pozvat do Vlastivědného muzea Jesenicka - vodní tvrze, kde až do 21. května probíhá zajímavá výstava na naše oblíbené vodní téma - Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu.

V anotaci samotné výstavy se píše: "Historické vodohospodářské objekty představují jeden ze segmentů industriálního dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině.".

Výstava prezentuje pět území České republiky, která se od sebe liší a představuje na nich různé typy vodohospodářských staveb, jako jsou přehrady, vodovody, náhony, vodní elektrárny, kaskády apod.

Foto (zdroj): Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.