Pozvánka na výstavu o historických vodohospodářských objektech

07.04.2023

Dovolujeme si vás pozvat do Vlastivědného muzea Jesenicka - vodní tvrze, kde až do 21. května probíhá zajímavá výstava na naše oblíbené vodní téma - Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu.

V anotaci samotné výstavy se píše: "Historické vodohospodářské objekty představují jeden ze segmentů industriálního dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině.".

Výstava prezentuje pět území České republiky, která se od sebe liší a představuje na nich různé typy vodohospodářských staveb, jako jsou přehrady, vodovody, náhony, vodní elektrárny, kaskády apod.

Foto (zdroj): Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.