Písečná podpoří domácí čistírny odpadních vod

22.01.2021

Odpady a voda jsou dva evergreeny budoucnosti, u nichž obce a města drží ty nejsilnější karty, co dost ovlivní "obyvatelnost" Jesenicka. V positivJE bedlivě sledujeme všechny kroky, které v problematice činí kompetentní subjekty, jako jsou technické služby, vodohospodáři, lokální politici...

Obec Písečná vkládá pro letošek do banku 280.000 Kč a otevírá dotační program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod tam, kde v nejbližších 10 letech není reálné vybudování klasické kanalizační přípojky. To nám přijde jako správný postoj vůči obyvatelům dotčených nemovitostí v Písečné, ale i jako pozitivní signál do celého regionu, jako že "hej lidi, voda je nejvíc, tak s ní pracujme".

V Písečné to bude tedy tak, že příspěvek na čističku je až 70 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 70 tisíc korun (na jednu bytovou jednotku), platit z toho jde projekt a samotnou fyzickou realizaci, tedy materiál a práci. Dotace se rozdávají "do vyprodání zásob", jak to tak bývá.

Motivace vedení obce je naprosto zřejmá, přispět ke snížení znečištění vody z komunálních zdrojů.

Text a foto (zdroj): positivJE 

Téma vody nás fascinuje a nejraději bychom s vámi o ní mluvili neustále. Někdy ovšem slova nejsou třeba. To když dáte dohromady čísla, která tu ohromnost vody vysvětlí přímočařeji. A tak jsme si vypůjčili data Českého statistického úřadu, který toho o vodě v Česku ví obrovsky moc.

Mnoho informací se lze dnes dočíst o 86 milionové investici, kterou udělala společnost VAK Jesenicka do Úpravny vody v Adolfovicích. Sebedetailnější popisování modernizace linky na úpravu surové vody do kapsy hodíte ve chvíli, kdy otevřete dveře tohoto technického díla a necháte veřejnost nahlédnout do "tajů" výroby pitné vody.

Za přítomnosti odborné veřejnosti, zástupců akcionářů a médií včera proběhlo oficiální spuštění provozu zmodernizované úpravny vody v Adolfovicích. Hosté si kromě prohlídky technologie odnesli důležitou informaci, že Vak Jesenicka chystá další investici, tentokráte do nového vodního zdroje - Keprnického potoka.