Písečná podpoří domácí čistírny odpadních vod

22.01.2021

Odpady a voda jsou dva evergreeny budoucnosti, u nichž obce a města drží ty nejsilnější karty, co dost ovlivní "obyvatelnost" Jesenicka. V positivJE bedlivě sledujeme všechny kroky, které v problematice činí kompetentní subjekty, jako jsou technické služby, vodohospodáři, lokální politici...

Obec Písečná vkládá pro letošek do banku 280.000 Kč a otevírá dotační program na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod tam, kde v nejbližších 10 letech není reálné vybudování klasické kanalizační přípojky. To nám přijde jako správný postoj vůči obyvatelům dotčených nemovitostí v Písečné, ale i jako pozitivní signál do celého regionu, jako že "hej lidi, voda je nejvíc, tak s ní pracujme".

V Písečné to bude tedy tak, že příspěvek na čističku je až 70 % celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 70 tisíc korun (na jednu bytovou jednotku), platit z toho jde projekt a samotnou fyzickou realizaci, tedy materiál a práci. Dotace se rozdávají "do vyprodání zásob", jak to tak bývá.

Motivace vedení obce je naprosto zřejmá, přispět ke snížení znečištění vody z komunálních zdrojů.

Text a foto (zdroj): positivJE 

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.