Ostrava chce jesenický pramen

21.03.2021

Zítra si připomeneme Světový den vody, dobrý důvod vzdát H2O hold. Jdete s námi do výzvy - vypít během pondělí tři litry kohoutkové vody, ať se to ve VAKu točí :-)

Klidně se může stát, že voda jednou bude něco, za čím se budou lidé stěhovat. V takové případě by Jesenicko mohlo být atraktivní lokalitou, kladným vztahem k vodě jsme tu pověstní.

Možná to začalo prvními vodoléčebnými lázněmi na světě, to ony daly vzniknout desítkám pramenů, nyní tak skvěle zaevidovaným na portále Jesenické prameny a postupně renovovaným dobrovolnými správci pramenů.

Tohle pojetí se stalo inspirací Ostravě, konkrétně části Jih, jejíž kronikář Petr Lexa Přendík se při snaze zachránit tamní pramen otevřeně přiznává, že ho k myšlence ponoukl fenomén pramenů na Jesenicku. Nevíme, jak vám, ale nám to příjemně imponuje. Autor nápadu chce opravit prameniště a dát tak Ostravanům při procházkách v oblasti Korýtka zdroj přírodní vody. Není bez zajímavosti, že minulý rok s tímhle projektem uspěl v hlasování veřejnosti v participativním rozpočtu 'Společně tvoříme JIH', kde se ucházel o 150 tisíc korun.

Když je ten svátek vody, pojďme Petrovi popřát, ať se mu dílo podaří dotáhnout a ať šíří slávu našich vodních lázní po celém Ostravsku, z něhož do Edelu ve Zlatých Horách, do Dolní Lipové i na Gräfenberg přijíždí každoročně stovky lidí.

Text (zdroj): positivJE
Foto (zdroj): Společně tvoříme JIH

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.