Ohlédnutí za dny otevřených dveří v Úpravně vody Adolfovice

27.10.2022

Mnoho informací se lze dnes dočíst o 86 milionové investici, kterou udělala společnost VAK Jesenicka do Úpravny vody v Adolfovicích. Sebedetailnější popisování modernizace linky na úpravu surové vody do kapsy hodíte ve chvíli, kdy otevřete dveře tohoto technického díla a necháte veřejnost nahlédnout do "tajů" výroby pitné vody.

VAK Jesenicka to udělal a ve třech termínech (12.,19. a 26. října) představil celou stavbu každému, kdo o to projevil zájem. "Ve třech dnech jsme úpravnu ukázali asi 85 lidem včetně několika novinářů, starostů a vodohospodářských odborníků, protože součástí Dne otevřených dveří bylo i slavnostní zahájení provozu,", vyjádřil spokojenost s akcí technický ředitel Vaku, Robert Černý, který se ujal role průvodce.

Několika fotografiemi se vracíme k vydařeným exkurzím a těšíme se na další projekt, který společnost připravuje, a to je připojení nového vodního zdroje z Keprnického potoka na úpravnu vody.