Ohlédnutí VaK Jesenicka za bilancí vody roku 2023

23.04.2024

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.

"Meziroční srovnání důležitých vodohospodářských parametrů pro nás už dávno není pouze o vývoji spotřeby vody a jejího dopadu na ekonomické výsledky společnosti. Roční bilanci, kterou společnost každoročně zpracovává, chápeme také s ohledem na dlouhodobou vydatnost našich vodních zdrojů a na vodohospodářské prognózy obecně.", ozřejmil přístup VaK Jesenicka předseda představenstva Václav Urban.

Pokud pak klíčová čísla, jichž dosahujeme v posledních letech, srovnáme v kontextu výše zmíněných vlivů, můžeme považovat výsledky roku 2023 za poměrně příznivé. "Pro nás je udržitelné hospodaření s vodou zásadní, obzvláště v dobách, kdy se vydatnost vodních zdrojů může měnit, což si žádá adaptivní a odpovědný přístup k řízení. Právě sledování a minimalizace ztrát vody jsou důležité ukazatele v udržitelném hospodaření s vodou.", zdůraznila přístup VaK Jesenicka ředitelka společnosti Lenka Podhorná. Při 993 tis. metrů krychlových vyrobené vody k realizaci se na Jesenicku dostáváme na průměrnou denní spotřebu vody na obyvatele na velmi příjemných 77 litrů. To je při republikovém hodnotě okolo 90 litrů na hlavu dobré číslo.

Jak důležitá je údržba infrastruktury, nám připomene každá porucha či havárie vodovodního řadu, kterou v průběhu roku řešíme. Ztráty vody z těchto událostí se nám už pátým rokem daří držet blízko hranice desíti procent, konkrétně v roce 2023 pak na úrovni 10,3 %. Opět to vyniká při srovnání s republikový průměrem, ten v roce 2022 činil 14,7 %.

Jsme přesvědčeni, že příznivých čísel dosahujeme díky včasnému projektování velkých investic, zodpovědnému managementu obnovy vodohospodářské sítě a rychlé reakci na případné havárie. Navíc víme, v čem se dále zlepšovat. "Probíhají přípravné práce na vybudování vodárenského dispečinku, který nám umožní detailnější, a hlavně nepřetržité sledování vodohospodářské infrastruktury, a tím i efektivnější odhalování poruch. Jejich včasnější opravou dokážeme ztráty zase o něco snížit.", nastínil jednu z plánovaných investic technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.  

Graf (zdroj): VaK Jesenicka

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.