Odpadní voda prozradí koronavirus dříve než klinický test

08.04.2021

Taky jsme na to koukali překvapeně, ale je to tak, vědci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) vyvinuli metodu, která je schopna identifikovat nákazu koronavirem o dost dříve, než to prozradí klinické testy. Povedlo se jim to díky analýze přítomnosti viru v odpadních vodách.

OK, výzkumníci hlásí, že výsledky jsou předběžné, protože sledován byl příliš nízký počet stok, každopádně z klinických dat vyplývá, že minimálně 45 % lidí s nemocí covid-19 vylučuje ve stolici RNA viru SARS-CoV-2, a to i v situaci, kdy nevykazují symptomy onemocnění covid-19.

Případné nasazení tohoto postupu zřejmě nepovede k dohledávání nemocných jednotlivců, ale rozhodně může pomoci při sledování vývoje epidemie až s dvoutýdenním předstihem. Hygienici a epidemiologové tak mohou pružněji reagovat se zaváděním opatření, dohledáváním ohnisek nákazy, záchytem nových mutací atp.

Kdo by to býval řekl, co všechno o nás prozrazuje kanalizace, v případě studie kanalizace pražská, neboť partnerem výzkumu byly Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Foto (zdroj): Unsplash
Text (zdroj): vakinfo.cz

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...

Podle různých statistiky průměrný Čech denně spotřebuje něco mezi 90 až 100 litry vody. Ano, sem se započítává ranní a večerní hygiena, vypitá voda, voda použitá na vaření, praní, úklid, splachování na toaletě... Jenomže virtuální spotřeba každého z nás je násobně větší.

Česko musí změnit svůj energetický mix víc směrem k obnovitelným zdrojům, logicky se tak nabízí prostor také pro využití vody. Ta se aktuálně podílí na výrobě energie méně než jedním procentem, a to nabízí doslova obří prostor k růstu.