Odpadní voda prozradí koronavirus dříve než klinický test

08.04.2021

Taky jsme na to koukali překvapeně, ale je to tak, vědci Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) vyvinuli metodu, která je schopna identifikovat nákazu koronavirem o dost dříve, než to prozradí klinické testy. Povedlo se jim to díky analýze přítomnosti viru v odpadních vodách.

OK, výzkumníci hlásí, že výsledky jsou předběžné, protože sledován byl příliš nízký počet stok, každopádně z klinických dat vyplývá, že minimálně 45 % lidí s nemocí covid-19 vylučuje ve stolici RNA viru SARS-CoV-2, a to i v situaci, kdy nevykazují symptomy onemocnění covid-19.

Případné nasazení tohoto postupu zřejmě nepovede k dohledávání nemocných jednotlivců, ale rozhodně může pomoci při sledování vývoje epidemie až s dvoutýdenním předstihem. Hygienici a epidemiologové tak mohou pružněji reagovat se zaváděním opatření, dohledáváním ohnisek nákazy, záchytem nových mutací atp.

Kdo by to býval řekl, co všechno o nás prozrazuje kanalizace, v případě studie kanalizace pražská, neboť partnerem výzkumu byly Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Foto (zdroj): Unsplash
Text (zdroj): vakinfo.cz

Z pohodlí vaší splachovací toalety napojené na kanalizaci to nemusí znít jako téma, jenže v okrese Jeseník je stále nějakých 0,7 % domácností (data ČSÚ za rok 2021) bez takové přípojky. A vyřešené nakládání s odpadními vodami rozhodně patři k normálnosti 21. století.

V dnešní době by mělo být naprostým standardem chtít po lidech, aby jejich domy a byty uměly ekologicky likvidovat odpadní vody. Je legitimní to vyžadovat i po majitelích rekreačních objektů, kterých je na Jesenicku nezanedbatelné množství. Ona i ta splašková voda je voda.

Rostoucí uvědomění vede obce a města k tomu, aby se zabývaly vodou - jejím zadržováním, spotřebou a čištěním. Máme-li to jako společnost zvládat co nejlíp, potřebujeme například motivovat občany k pořizování domácích čističek odpadních vod tam, kde jejich nemovitosti nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Ano, mohou mít septik, ale...