Miliony do nových tůní na zadržování vody a pro obojživelníky v okrese Jeseník

17.08.2022

Odhadujeme, že od kůrovcové kalamity mají spolky zabývající se ochranou přírody jednodušší pozici, neboť u veřejnosti došlo k evidentnímu posunu ve vnímání naléhavosti, s jakou musí lidstvo reagovat na probíhající a hrozící klimatickou změnu.

Za kůrovce do jisté míry může sucho a sucho nás připravuje o vodu v krajině, kterou se tu teď pracně snažíme zdržet, aby nebrala roha nejkratší cestou směr Polsko. Svou pozitivní roli v tom sehrává nezisková organizace Silezika, která to odmakává nejen na poli osvěty, Silezika má i gumáky na nohou a v terénu realizuje konkrétní opatření.

Aktuálně běží třetí etapa projektu 'Hloubení tůní na vhodných místech okresu Jeseník', v jehož průběhu má být v letech 2021-22 vybudováno 44 drobných vodních ploch v celkem patnácti lokalitách. Ty byly odborníky vytipovány jako ideální k zabydlení a zdárné reprodukci obojživelníků, kterým se vinou oteplování zhoršují životní podmínky. Dlouhodobý regionální monitoring dal odpověď na to, kde se mají bagry zakousnout do země, z přiložené mapky jde poznat, že nejaktivnější jsou budovatelé na Vidnavsku a Mikulovicku, ale lokalit dotčených projektem je víc.

Zástupce Sileziky Juraj Grňo poskytl pár detailů, když řekl: "Z hydrologického hlediska je nejzajímavější doplnění systému trubkového odvodnění trvalých travních porostů ve Staré Červené Vodě o 13 jezírek. Po jejich naplnění se přebytečná voda dostává horním přelivem zpět do trubkové drenáže,".

Asi vás nepřekvapí, že síť tůní a jezírek na Jesenicku vzniká díky Evropské unii a jejímu programu životní prostředí a klimatické změny. Zpestření místních biotopů vyjde na něco přes 7,8 milionů korun a je plně hrazeno penězi z Bruselu.

Foto (zdroj): Silezika

Opět po roce se na různých místech areálu Priessnitzových léčebných lázní uskuteční Týden vody. Akce oslavující vodu připomene její význam nejen pro jesenické lázně, ale pro Jesenicko jako takové. Ostatně Týden vody se ne náhodou odehrává v termínu od 18. do 24. března, protože v pátek 22.3. si připomeneme Světový den vody.

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....