Miliony do nových tůní na zadržování vody a pro obojživelníky v okrese Jeseník

17.08.2022

Odhadujeme, že od kůrovcové kalamity mají spolky zabývající se ochranou přírody jednodušší pozici, neboť u veřejnosti došlo k evidentnímu posunu ve vnímání naléhavosti, s jakou musí lidstvo reagovat na probíhající a hrozící klimatickou změnu.

Za kůrovce do jisté míry může sucho a sucho nás připravuje o vodu v krajině, kterou se tu teď pracně snažíme zdržet, aby nebrala roha nejkratší cestou směr Polsko. Svou pozitivní roli v tom sehrává nezisková organizace Silezika, která to odmakává nejen na poli osvěty, Silezika má i gumáky na nohou a v terénu realizuje konkrétní opatření.

Aktuálně běží třetí etapa projektu 'Hloubení tůní na vhodných místech okresu Jeseník', v jehož průběhu má být v letech 2021-22 vybudováno 44 drobných vodních ploch v celkem patnácti lokalitách. Ty byly odborníky vytipovány jako ideální k zabydlení a zdárné reprodukci obojživelníků, kterým se vinou oteplování zhoršují životní podmínky. Dlouhodobý regionální monitoring dal odpověď na to, kde se mají bagry zakousnout do země, z přiložené mapky jde poznat, že nejaktivnější jsou budovatelé na Vidnavsku a Mikulovicku, ale lokalit dotčených projektem je víc.

Zástupce Sileziky Juraj Grňo poskytl pár detailů, když řekl: "Z hydrologického hlediska je nejzajímavější doplnění systému trubkového odvodnění trvalých travních porostů ve Staré Červené Vodě o 13 jezírek. Po jejich naplnění se přebytečná voda dostává horním přelivem zpět do trubkové drenáže,".

Asi vás nepřekvapí, že síť tůní a jezírek na Jesenicku vzniká díky Evropské unii a jejímu programu životní prostředí a klimatické změny. Zpestření místních biotopů vyjde na něco přes 7,8 milionů korun a je plně hrazeno penězi z Bruselu.

Foto (zdroj): Silezika

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...