Lesy ČR rekonstruují vodní díla v lesích na Jesenicku

07.05.2021

Lesy ČR jsou správcem asi třetiny drobných vodních toků v ČR, týká se to i rybníků, nádrží, bystřin a potoků v lesích na Jesenicku. Státní podnik připravil obří projekt 'Vracíme vodu lesu', v jehož rámci opravuje vodní nádrže, revitalizuje toky a mokřady, upravuje tůně a tak, vše proto, aby se v přírodě akumulovalo více vody a zpomalil se její odtok z krajiny.

Letos se rekonstrukce dočká vodní nádrž Kobylský nacházející se pod Smolným vrchem v blízkosti Venušiných misek v Rychlebských horách. Z průtočné nádrže budou odstraněny sedimenty, rozšířena zátopa a opravena lesní cesta sloužící též jako cyklostezka.

Aby byla informace o projektu LČR v okrese Jeseník kompletní, doplníme, že zde již několik akcí proběhlo, například výstavba vodní nádrže U Kamenného mostu u Javorníka, rekonstrukce vodní nádrže Malý Tovaryš u Černé Vody a zrealizována byla protipovodňová opatření na Ondřejovickém potoce na Zlatohorsku.

Foto (zdroj): Unsplash
Text (zdroj): positivJE

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Adaptace na klimatickou změnu je pořádná výzva, v tuhle chvíli se cení každá sebemenší snaha, jak přispět. Například Skautský institut ve spolupráci se spolkem Živá voda vyrobil zajímavé video 'Voda v naší krajině', které by se mělo stát snad i povinným pro správce vodních toků, zástupce samospráv, vlastníky lesních a zemědělských pozemků,...

Příští vodácká sezóna začne veseleji pro vodáky plavící se na tuzemských řekách. Prezident ČR podepsal novelu, podle níž bude u posádky bezmotorového plavidla možné mít až 0,5 promile alkoholu v krvi. To v praxi znamená asi tak dvě desítky či dvojku vína. Ovšem pozor, tohle rozvolnění pravidel bude platit jen na vymezených úsecích, kde není takový...