Lesy ČR rekonstruují vodní díla v lesích na Jesenicku

07.05.2021

Lesy ČR jsou správcem asi třetiny drobných vodních toků v ČR, týká se to i rybníků, nádrží, bystřin a potoků v lesích na Jesenicku. Státní podnik připravil obří projekt 'Vracíme vodu lesu', v jehož rámci opravuje vodní nádrže, revitalizuje toky a mokřady, upravuje tůně a tak, vše proto, aby se v přírodě akumulovalo více vody a zpomalil se její odtok z krajiny.

Letos se rekonstrukce dočká vodní nádrž Kobylský nacházející se pod Smolným vrchem v blízkosti Venušiných misek v Rychlebských horách. Z průtočné nádrže budou odstraněny sedimenty, rozšířena zátopa a opravena lesní cesta sloužící též jako cyklostezka.

Aby byla informace o projektu LČR v okrese Jeseník kompletní, doplníme, že zde již několik akcí proběhlo, například výstavba vodní nádrže U Kamenného mostu u Javorníka, rekonstrukce vodní nádrže Malý Tovaryš u Černé Vody a zrealizována byla protipovodňová opatření na Ondřejovickém potoce na Zlatohorsku.

Foto (zdroj): Unsplash
Text (zdroj): positivJE

Všichni plavci, rybáři, vodáci, vodohospodáři a dokonce i všichni vodníci dnes slaví Světový den vody - nejvzácnější suroviny naší planety. Pro každého jednoho zaměstnance společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK Jesenicka) jde o důležitý den, je to svátek i jejich profese.

Udržování drobných vodních toků je na Jesenicku zodpovědností státního podniku Povodí Odry (Vidnávka, Bělá, Staříč), podílet se na tom ale musí i obce, a tak trochu my všichni. Na vině jsou nejčastěji historické závady, nedostatečně vyčištěné odpadní vody vtékající do říček, zanášení koryt toků sutí či biologickým odpadem, to vše pak umí zhoršit...