Lesy ČR rekonstruují vodní díla v lesích na Jesenicku

07.05.2021

Lesy ČR jsou správcem asi třetiny drobných vodních toků v ČR, týká se to i rybníků, nádrží, bystřin a potoků v lesích na Jesenicku. Státní podnik připravil obří projekt 'Vracíme vodu lesu', v jehož rámci opravuje vodní nádrže, revitalizuje toky a mokřady, upravuje tůně a tak, vše proto, aby se v přírodě akumulovalo více vody a zpomalil se její odtok z krajiny.

Letos se rekonstrukce dočká vodní nádrž Kobylský nacházející se pod Smolným vrchem v blízkosti Venušiných misek v Rychlebských horách. Z průtočné nádrže budou odstraněny sedimenty, rozšířena zátopa a opravena lesní cesta sloužící též jako cyklostezka.

Aby byla informace o projektu LČR v okrese Jeseník kompletní, doplníme, že zde již několik akcí proběhlo, například výstavba vodní nádrže U Kamenného mostu u Javorníka, rekonstrukce vodní nádrže Malý Tovaryš u Černé Vody a zrealizována byla protipovodňová opatření na Ondřejovickém potoce na Zlatohorsku.

Foto (zdroj): Unsplash
Text (zdroj): positivJE

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.