Jaký byl rok 2021 pro VAK Jesenicka

17.05.2022

S denní průměrnou spotřebou 82,7 litrů vody na osobu patříme v rámci České republiky určitě k nejzodpovědnějším zákazníkům vodohospodářských společností, jenže boj za efektivnější nakládání s vodou nikdy neskončí a ve VAK Jesenicka s tím počítáme.

Společnost VAK Jesenicka zajišťuje zásobování pitnou vodou významné části okresu Jeseník (3 842 přípojek). Do 187 kilometrů dlouhé vodovodní sítě teče voda z podzemních zdrojů (Křížový vrch, Jeseník lázně, Pomezí a Bělská stráň) a povrchových zdrojů (Šumný potok a Borový potok).

V loňském roce bylo k zásobování obyvatel vodou z výše uvedených vodních zdrojů odebráno celkem 1 038 595 m3 vody. "Čtvrtým rokem po sobě sledujeme mírný pokles spotřeby vody u domácností s výjimkou covidového roku 2020, což doufáme ukazuje na pozitivní trend, kdy lidé více dbají na neplýtvání vodou. I my se snažíme přispívat k edukaci spotřebitelů, děje se tak například na webových stránkách Jesenickávoda.cz.", uvedla k číslu ředitelka VAK Jesenicka Lenka Podhorná.

Tržby společnosti na vodném a stočném v roce 2021 činily 66,9 milionů korun (bez DPH). Část výnosů bude jako každý rok investována do obnovy vodohospodářské infrastruktury, aby se ztráta vody udržela pod desíti procenty. "Vloni ztráty činily 9,9 %. To je skvělé číslo, jenže my už jsme byli na hodnotě 9,2 % (rok 2020). Proto potřebujeme zahájit práce na vodárenském dispečinku, který nám umožní detailnější a hlavně nepřetržité sledování, na základě kterého dokážeme rychleji reagovat na havárie vody.", konstatoval postoj VAK Jesenicka k jednomu z klíčových ukazatelů technický ředitel Robert Černý.

Foto (zdroj): Unsplash

První sníh už má Jesenicko za sebou, a i když to teď venku vypadá spíše na jaro, fakticky máme celou zimu před sebou. A zimu před sebou mají také vodoměry počítající spotřebu vody.