Jaké investice letos plánuje Vak Jesenicka

15.02.2023

Jako koloběh vody je neustálá modernizace a obnova vodohospodářské infrastruktury v majetku Vak Jesenicka, jehož hodnota představuje více než 2,3 miliardy Kč. Dáváme si velmi záležet na dlouhodobém plánování rozvoje a oprav, letos proinvestujeme 67 milionů Kč. Zahrnuje to strategické projekty rozvíjející kvalitu našich služeb, opravy zajišťující provozuschopnost vodovodní a odpadní sítě, ale myslíme i na přípravu projektů jdoucích za delší časový horizont.

V roce 2023 nás čeká několik důležitých projektů. Nejzásadnější je připojení nového vodního zdroje Keprnický potok na nově zrekonstruovanou úpravnu vody v Adolfovicích. Investice v celkové výši cca 127 mil. Kč je naplánována na léta 2023-25. Cílem je posílení a stabilizace vydatnosti zdrojů surové vody, záměr spadá do základních opatření Projektu SUCHO 2015. V závěru roku 2022 byla na Státní fond životního prostředí podána žádost o dotaci na tuto stavbu.

Dále se připravujeme na obnovu kanalizace na Lipovské ulici v Jeseníku. Půlkilometrový úsek budeme realizovat letos a příští rok bezvýkopovou technologií, náklady máme spočítány na cca 15 milionů.

Pokud jde o obnovu vodovodu, tak ta se chystá například v Jeseníku na Priessnitzově ulici. Výměna 455 metrů vodovodu vybudovaného v roce 1898 bude předcházet plánované výstavbě chodníku mezi lázněmi a městem. Naši investici odhadujeme na více než 4 miliony Kč.

Sérii menších oprav naplánovaných na letošek tvoří obnova vodovodu v Majakovského a Sládkově ulici v Jeseníku, anebo v lokalitě 'K nádraží' v obci Lipová-lázně. Týmy našich zaměstnanců se pustí také do obnovy kanalizace v některých částech lázní Jeseník.

Třetí oblastí, jíž ve Vak Jesenicka věnujeme pozornost, je příprava projektů s pozdější realizací. Letos dotáhneme nový generel vodovodní sítě i generel kanalizační sítě. Ty jsou nezbytným komponentem naší strategie a koncepce rozvoje vodohospodářství na Jesenicku.
"Kromě toho všeho potřebujeme projektovou dokumentaci k plánovaným úpravám sídla naší společnosti na Tyršově ulici, kde by mělo vzniknout moderní zákaznické centrum.", upřesnil technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.
V souvislosti s čistírnou odpadních vod, kde nás výhledově čeká její technologická modernizace, v letošním roce zahájíme přípravu technicko-ekonomické studie, která naznačí možné varianty snížení energetické náročnosti a případně navrhne doplnění technologie čistírny.

Důležitost strategického plánování vysvětlila ředitelka společnosti Lenka Podhorná: "Účelem Plánu investic, oprav a projektových prací pro rok 2023, je udržení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vlastněné naší společností v provozuschopném stavu,".

Foto (zdroj): Unsplash

V sobotu 23. března se VaK Jesenicka připojil k oslavám Světového dne vody, když veřejnosti otevřel svoji Čistírnu odpadních vod v České Vsi. Technika, technologie a naši lidé nakonec přilákali více než sedm desítek lidí. Ti se přišli dovědět, co se děje s vodou, která do areálu čistírny přiteče kanalizací.