Jaké investice letos plánuje Vak Jesenicka

15.02.2023

Jako koloběh vody je neustálá modernizace a obnova vodohospodářské infrastruktury v majetku Vak Jesenicka, jehož hodnota představuje více než 2,3 miliardy Kč. Dáváme si velmi záležet na dlouhodobém plánování rozvoje a oprav, letos proinvestujeme 67 milionů Kč. Zahrnuje to strategické projekty rozvíjející kvalitu našich služeb, opravy zajišťující provozuschopnost vodovodní a odpadní sítě, ale myslíme i na přípravu projektů jdoucích za delší časový horizont.

V roce 2023 nás čeká několik důležitých projektů. Nejzásadnější je připojení nového vodního zdroje Keprnický potok na nově zrekonstruovanou úpravnu vody v Adolfovicích. Investice v celkové výši cca 127 mil. Kč je naplánována na léta 2023-25. Cílem je posílení a stabilizace vydatnosti zdrojů surové vody, záměr spadá do základních opatření Projektu SUCHO 2015. V závěru roku 2022 byla na Státní fond životního prostředí podána žádost o dotaci na tuto stavbu.

Dále se připravujeme na obnovu kanalizace na Lipovské ulici v Jeseníku. Půlkilometrový úsek budeme realizovat letos a příští rok bezvýkopovou technologií, náklady máme spočítány na cca 15 milionů.

Pokud jde o obnovu vodovodu, tak ta se chystá například v Jeseníku na Priessnitzově ulici. Výměna 455 metrů vodovodu vybudovaného v roce 1898 bude předcházet plánované výstavbě chodníku mezi lázněmi a městem. Naši investici odhadujeme na více než 4 miliony Kč.

Sérii menších oprav naplánovaných na letošek tvoří obnova vodovodu v Majakovského a Sládkově ulici v Jeseníku, anebo v lokalitě 'K nádraží' v obci Lipová-lázně. Týmy našich zaměstnanců se pustí také do obnovy kanalizace v některých částech lázní Jeseník.

Třetí oblastí, jíž ve Vak Jesenicka věnujeme pozornost, je příprava projektů s pozdější realizací. Letos dotáhneme nový generel vodovodní sítě i generel kanalizační sítě. Ty jsou nezbytným komponentem naší strategie a koncepce rozvoje vodohospodářství na Jesenicku.
"Kromě toho všeho potřebujeme projektovou dokumentaci k plánovaným úpravám sídla naší společnosti na Tyršově ulici, kde by mělo vzniknout moderní zákaznické centrum.", upřesnil technický ředitel Vak Jesenicka Robert Černý.
V souvislosti s čistírnou odpadních vod, kde nás výhledově čeká její technologická modernizace, v letošním roce zahájíme přípravu technicko-ekonomické studie, která naznačí možné varianty snížení energetické náročnosti a případně navrhne doplnění technologie čistírny.

Důležitost strategického plánování vysvětlila ředitelka společnosti Lenka Podhorná: "Účelem Plánu investic, oprav a projektových prací pro rok 2023, je udržení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury vlastněné naší společností v provozuschopném stavu,".

Foto (zdroj): Unsplash

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.