Jak snadno nahlásit VAK Jesenicka spotřebu vody

22.12.2021

Konec roku je dost hektický kvůli Vánocům, společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s. (VAK Jesenicka) nechce svým zákazníkům přidávat další starosti z důvodu ročního zúčtování spotřeby, proto nabízí možnost oznámit spotřebu vody elektronicky.

Myslíme si, že i dodavatel vody má být orientován na koncové zákazníky a snažit se, aby právě jim vyhovoval způsob komunikace s vodohospodářskou společností. Dokud nebudou všichni odběratelé vybaveni digitálním vodoměrem, u kterého si každoroční odečet obstaráme sami, budeme pro odběratele s vodoměrem analogovým hledat cesty k pohodlnému vyúčtování spotřeby.

"Několik set odběratelů vody od VAK Jesenicka stále používá klasické vodoměry. Tito odběratelé mají možnost využít naší služby 'samoodečet', aby nemuseli být odkázáni na fyzickou návštěvu našeho pracovníka. Na webu naší společnosti (www.vakjes.cz) najdete formulář, do kterého stačí vyplnit vaše identifikační údaje, stav vodoměru a to celé nám poslat.", popsal jednoduchý způsob technický ředitel společnosti Robert Černý.
Jen zákazníky prosíme, aby tak učinili mezi 1. až 3. lednem 2022, kdy bude formulář na webových stránkách zpřístupněn.

I v příštím roce bude VAK Jesenicka pokračovat v instalaci dálkových vodoměrů schopných poskytovat údaje na dálku.

Voda ze studní nepodléhá žádné pravidelné kontrole. I když se zdá, že je čistá a nezávadná, neznamená to, že splňuje všechny hygienické požadavky. Kontrola kvality vody v akreditované laboratoři je jediným způsobem, jak nezávadnost vody ve studni ověřit.

Abychom byli féroví, od roku 1989 škrtí spotřebu vody celé Česko. Krásná ilustrace zvyšující se zodpovědnosti lidí vůči přírodním zdrojům. Těsně po Sametové revoluci průměrný Čech denně potřeboval 171 litrů! Od té doby se Česko dostalo na denní průměr okolo 90 litrů pitné vody.

Naše voda vloni putovala do 3 902 vodovodních přípojek a bylo jí jen nepatrně méně než v předešlém roce. Vedle samotného objemu vyrobené vody sledujeme i její průměrnou spotřebu na obyvatele, ale klíčovým ukazatelem jsou pro nás celkové ztráty na vodovodní síti.