Jak je na tom Jesenicko se suchem a vodou

25.07.2022

Klimatickou změnu už dnes popírá málokdo a pouze záleží, nakolik si její dopady připouštíme na Jesenicku. Chceme vás ubezpečit, že už i podle základních dat se nás to týká, stačí se podívat na výstupy integrovaného systému pro sledování sucha Intersucho.

Nepodléhejme falešnému pocitu, že pohled na okolní šťavnatě zelenou přírodu skrývá neomezené množství podzemní vody. Oteplování je tak rozjeté, že co lidstvo směrem k přírodě zaspalo, s tím už si ona neporadí sama a my se budeme muset pořádně zapojit. Třeba šetřením vodou, třeba zadržováním vody atp.

Pojďme se podívat na dva parametry sledované projektem Intersucho.

Intenzita sucha zobrazuje stav půdní vlhkosti. Z mapy ze 17. července je poznat, že podstatná část Jesenicka je suchem zasažena, vidět je oblast počínajícího až mírného sucha. A to se do grafiky ještě nepropsal minulý týden plný tropických teplot.

Zásoba vody v půdě je mapa ČR informující o aktuálním obsahu pro rostliny dostupné vláhy v půdě. Tyhle parametry zajímají hlavně zemědělce. Čím tmavší barva,

Dopady sucha na vegetaci obsahují odhad relativní kondice vegetace vzhledem k normálnímu stavu odvozeného z údajů minulých sezón (roky 2000-2015). Opět i tahle čísla hltají rolníci, jimž se v letních měsících rozbíhají žně.

Dvě mapy, dva důkazy, že i okres Jeseník se musí zapojit do hledaní udržitelných cest. Řešení a opatření jsou desítky, ba stovky, začít můžeme každý u sebe.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): Intersucho

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.