Jak je na tom Jesenicko se suchem a vodou

25.07.2022

Klimatickou změnu už dnes popírá málokdo a pouze záleží, nakolik si její dopady připouštíme na Jesenicku. Chceme vás ubezpečit, že už i podle základních dat se nás to týká, stačí se podívat na výstupy integrovaného systému pro sledování sucha Intersucho.

Nepodléhejme falešnému pocitu, že pohled na okolní šťavnatě zelenou přírodu skrývá neomezené množství podzemní vody. Oteplování je tak rozjeté, že co lidstvo směrem k přírodě zaspalo, s tím už si ona neporadí sama a my se budeme muset pořádně zapojit. Třeba šetřením vodou, třeba zadržováním vody atp.

Pojďme se podívat na dva parametry sledované projektem Intersucho.

Intenzita sucha zobrazuje stav půdní vlhkosti. Z mapy ze 17. července je poznat, že podstatná část Jesenicka je suchem zasažena, vidět je oblast počínajícího až mírného sucha. A to se do grafiky ještě nepropsal minulý týden plný tropických teplot.

Zásoba vody v půdě je mapa ČR informující o aktuálním obsahu pro rostliny dostupné vláhy v půdě. Tyhle parametry zajímají hlavně zemědělce. Čím tmavší barva,

Dopady sucha na vegetaci obsahují odhad relativní kondice vegetace vzhledem k normálnímu stavu odvozeného z údajů minulých sezón (roky 2000-2015). Opět i tahle čísla hltají rolníci, jimž se v letních měsících rozbíhají žně.

Dvě mapy, dva důkazy, že i okres Jeseník se musí zapojit do hledaní udržitelných cest. Řešení a opatření jsou desítky, ba stovky, začít můžeme každý u sebe.

Foto (zdroj): Unsplash
Data (zdroj): Intersucho

Opět po roce se na různých místech areálu Priessnitzových léčebných lázní uskuteční Týden vody. Akce oslavující vodu připomene její význam nejen pro jesenické lázně, ale pro Jesenicko jako takové. Ostatně Týden vody se ne náhodou odehrává v termínu od 18. do 24. března, protože v pátek 22.3. si připomeneme Světový den vody.

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....