Jak dostat kapra na vánoční stůl

20.12.2022

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.

Zakoupenou rybu je nejlepší nechat si odborně usmrtit přímo na prodejním místě. Za prvé je personál proškolen a za druhé na odnosu živé ryby domů není nic pozitivního. Transport v síťovce rybu zbytečně stresuje.

Pokud už tedy musíte, minimalizujte dobu, po kterou je kapr bez vody. Ideální je zabalit ho například do vlhké bavlněné utěrky. Igelitka není OK, může kaprovi ztěžovat používání žáber.

Jestliže už musí jít ryba u vás doma do vany, netrapte jí v ní dlouho. Zajistěte co nejstudenější vodu (klidně i za použití ledu či sněhu) a ještě před tím z ní nechte vyprchat chlór. Tedy ji napusťte alespoň 15 minut před vložením kapra. A šetrné zabití ryby ani tak neodkládejte.

Jak rybu správně zabít víte? Musíte ji nejprve omráčit, následně přetnout žáberní oblouky, popřípadě přerušit míchu a cévy. To všechno je potřeba provést bezprostředně po omráčení, abyste dosáhli rychlého a úplného vykrvení. Pak následuje kuchání a porcování a až pak obalování a smažení ;-)

Vřele nedoporučujeme vypuštění živé ryby zpět do rybníka, velmi pravděpodobně to nepřežije. Uvědomte si, že kapr je v tu dobu poměrně vyhladovělý. Navíc, v důsledku manipulace od výlovu až po prodej může mít poškozenu ochrannou vrstvu slizu, návrat do přírody z něj dělá velmi zranitelného. Tohle opravdu můžeme nazývat týráním zvířat.

Jako nejbezpečnější se tedy jeví koupit si Třeboňského kapra chlazeného v obchodě.

Jesenickávoda.cz vám přeje krásné Vánoce.

Foto (zdroj): Unsplash
Text (námět): Rybářské sdružení ČR

Představte si sebe v parném létě na rozpálené betonové dlažbě náměstí anebo na sluncem sežehnutém trávníku městského parku. Rtuť teploměr směřuje ke 30 °C a přilehlý potok je spíše potůček, pramínek se tak tak dere mezi kameny. Pak přijde mrak a vylije všechnu svoji vodu na malém kousku, že se proud hnědé vody valí i po cestě i přes pole....

Na základní škole v Písečné si pod názvem Živá voda vymysleli celoroční projekt, v jehož rámci se děti učí a dovídají zajímavé informace o nejdůležitější surovině na Zemi - vodě. V rámci různých aktivit, jako je malování, tvoření a soutěžení, se také seznamují s mnohými vodními prameny Jeseníků a Rychlebských hor - bohatstvív tohoto kraje.

Osvěta a společenský tlak stále více lidí utvrzuje v tom, že kapr do vany před Vánoci nepatří a že rituál vracení vánočního kapra do rybníka je hloupost. Přesto je stále dost lidí lpících na těchto tradicích. Dovolte nám tedy připomenout několik důležitých doporučení pro nákup vánoční ryby.