Investice do nového vodního zdroje je na spadnutí

19.05.2023

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.

Po důležité rekonstrukci adolfovické úpravny vody, kdy mj. došlo také ke zvýšení výrobní kapacity pitné vody, přichází správný čas na opatření zajišťující potřebné množství surové vody. "U některých důležitých vodních zdrojů nám kolísá jejich vydatnost, případně také kvalita, což nás nutí přemýšlet o nových možnostech tak, abychom byli schopni za každé situace dodávat kvalitní pitnou vodu.", ozřejmila uvažování společnosti ředitelka Ing. Lenka Podhorná.

Právě modernizace úpravny vody v Adolfovicích nastolila podmínky vhodné pro posílení přítoku surové vody. K Borovému a Šumnému potoku plánujeme přidat ještě Keprnický potok. V rámci tvorby lokálního krizového plánu připravenosti na pokles vydatnosti vodních zdrojů, Projektu SUCHO 2015, totiž bylo využití Keprnického potoka shledáno optimálním řešením.

Projekt kromě stavebně-technického připojení potoka na úpravnu počítá s vybudováním nového vodojemu o kapacitě 1 000 m3. To naší společnosti dá schopnost akumulovat jednodenní spotřebu vody pro Skupinový vodovod Jeseník-Mikulovice.

Celkové náklady na výstavbu nového vodního zdroje, včetně vodojemu, budou činit cca 127 milionů korun, pro což máme schválenu dotaci ve výši 70 % ze Státního fondu životního prostředí ČR. Realizaci této stavby musí ještě schválit akcionáři Vak Jesenicka na valné hromadě společnosti. Po jejím schválení se můžeme pustit do této klíčové investice stabilizující dodávky pitné vody našim odběratelům.

Rádi přispíváme ke zviditelňování tématu vody - její vzácnosti. Nejraději tak činíme přes exkurze v našich hlavních dvou provozech - úpravně vody a čistírně odpadních vod. Při nich si člověk nejlépe uvědomí významnost životadárné tekutiny a lépe pochopí proces výroby pitné vody i čištění vody splaškové. A když jsou u nás na exkurzi děti, je to...

Klíčovou zodpovědností Vak Jesenicka je výroba pitné vody v množství, jež si vyžaduje více než 15 tisíc obyvatel a dalších subjektů připojených na skupinový vodovod do obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves, Mikulovice a města Jeseník.

Fenomén Jeseníku a jeho okolí dneska slaví svůj Den pramenů. A protože většina z nich vznikla v souvislosti s léčbou Vincenze Priessnitzne, je Den pramenů již tradičně otvírákem každoročního zahájení lázeňské sezóny, tentokrát s pořadovým číslem 176!